Många nya lärdomar när landshövding Anders Thornberg praktiserade på en modern mjölkgård

Nya lärdomar landshövding Anders Thornberg 3
Foto: Pontus Widell.

Torsdagen 11 april fick Hallands nya landshövding, Anders Thornberg, lära sig mer om villkoren för Hallands bönder när han praktiserade hos LRF Hallands regionordförande Heléne Gunnarson på Snickerns Gård i Tvååker.

För cirka fyra månader sedan tillträdde Anders Thornberg som ny landshövding i Halland. Som en del av sitt relativt nya uppdrag besökte han under torsdagen 11 april LRF Hallands regionordförande, Heléne Gunnarson, för att praktisera på henne och maken Svens mjölkgård i Tvååker utanför Varberg. 

Nya lärdomar landshövding Anders Thornberg 1
Foto: Pontus Widell.

Lantbrukarnas villkor i praktiken

Dagen inleddes med att alla deltagarna samlades för frukost med en kort introduktion ock allmänna diskussioner om lantbruk. Utöver ovan nämnda deltagare närvarande även Joakim Dannegren, regionstyrelsen LRF Halland och Kristin Ovik, chef för landsbygdsenheten på Länsstyrelsen Halland. Deltagarna diskuterade bland annat solceller på åkermark, arrenden, lönsamt företagande och visioner. Anders berättar om sin egen vision i rollen som landshövding och om vikten av att förstå hur saker fungerar i praktiken.  

- Min vision är att människor, djur och natur ska må bra och utvecklas i Halland. För möjliggöra det är det såklart viktigt för mig att komma ut och uppleva hur exempelvis en mjölkgård fungerar i praktiken och förstå villkoren för lantbrukarna som driver den. I min roll är det ju viktigt att kunna dra egna slutsatser och då är besök som dessa väldigt givande, säger Anders Thornberg 

Pontus Widell, 2024
Foto: Pontus Widell.

Grunden för ett bättre samarbete

Efter frukosten och det inledande samtalet begav sig deltagarna ut på gården där Heléne och Sven visade upp och förklarade driften med foder, maskinpark, mjölkrobotar, kylanläggning och så vidare. I tillägg fick Anders under rundvandringen också utföra mer praktiska uppgifter som att köra traktor med GPS och hämta en ko. När dagen rundas av uttrycker Heléne tacksamhet för Anders engagemang och hoppas på fler praktik-besök på andra gårdar framöver. 

- Vi är tacksamma och glada för att Anders kommer ut och engagerar sig. Ju mer förståelse och kunskap man har om hur lantbruk fungerar i praktiken desto bättre kommer samarbetet mellan oss bönder och myndigheterna bli. Vi ser fram emot att andra organisationer inom jord- och skogsbruket bjuder in Anders och att han förhoppningsvis kommer få praktisera på andra typer av gårdar framöver också, säger Heléne Gunnarson.

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se  
010-184 26 28