Livlig diskussion om förslaget

Per Willén kliver ur traktor.
Per Willén uppmanar alla att skriva ner och skicka in sina synpunkter.

Över 50 medlemmar kom när LRF Örebro län hade medlemsmöte kring remissen Framtidens folkrörelse på Eurostop i Örebro. Kvällen inleddes med att Erik Sandberg och Per Willén från regionstyrelsen presenterade remissen och processen. Kvällen avslutades med diskussion vid ”rundabord” och i helsal.

”Bra. Skriv ner det i ert remissvar”, uppmanade regionens ordförande Per Willén för varje yttrande som kom upp. Han tycker det är viktigt med den djupa förankringen och medlemsdemokratin. Alla röster är lika viktiga.

”Det är bara att inse fakta, se sanningen i vitögat och dra plåstret. Vi som är aktiva i lokalavdelningar och kommungrupper blir inte direkt yngre. Det är bara att se sig om. Här finns inte många unga”, konstaterade en av de 53 medlemmarna som tagit sig till mötet på Eurostop i Örebro.

Nu var inte stämningen så mörk och kylig som februarikvällen. Flera såg möjligheterna i organisationsförslaget. Resultatet kan bli en vassare och mer snabbfotad organisation, där LRF mer aktivt och fokuserat driver företagarfrågor gentemot myndigheter. Ren medlemsnytta.

Samtidigt är det viktigt att inte tappa det sociala kittet som lokalavdelningarna drivit med fältvandringar, studiebesök och plöjningstävlingar, hävdade andra. Lokalavdelningarna har många gånger varit en motor i bygden och erbjudit mötesplatser och därigenom drivit medlemsrekryteringen.

Diskussionen böljade fram och tillbaka. Några varnade för att engagerade kan tappa sitt engagemang. ”Är det svårt att hitta kandidater till förtroendeuppdrag idag blir det kanske inte lättare i en ny organisation” där kommungruppen blir den tredje nivån efter Riks och Region.

Andra såg att detta innebär mindre administration och ger mer tid för viktiga frågor. Enligt förslaget ska Intressegrupper ersätta lokalavdelningar. Det kan säkert fungera, menade några, om det finns ekonomiska möjligheter och en budget för sociala aktiviteter.

Förslaget diskuteras, nagelfars och debatteras över hela landet, där samtliga ordföranden, styrelseledamöter och valberedningar i LRF har möjligheten att yttra sig. De har fram till den 31 mars att tycka till. Målet är att behandla frågan på riksförbundsstämman i slutet av maj.