Meny för påverkansarbete

Under två dagar träffades regionstyrelser, kommungrupper och personal i region Öst på Blommenhof i Nyköping. Det blev en riktig kickoff med mycket inspiration och pep.

Det var som att veckla ut en manual över hur ett framgångsrikt påverkansarbete ska bedrivas när moderatorn Peter Borring lotsade alla gäster genom programmet, där gotlänningarna hälsades välkomna till region Öst av regionordförande Johan Lagerholm (Södermanland), Jeanette Blackert (Östergötland) och Per Willén (Örebro).

Riksförbundsordförande Palle Borgström betonade gång på gång betydelsen av aktiva kommungrupper och engagerade förtroendevalda på alla positioner. Tillsammans gör vi nytta och kan göra nödvändiga positionsförflyttningar inom politiken och bland beslutsfattare, så att våra företag kan verka och utvecklas.

Detta bekräftade Anders Drottja som arbetat många år inom LRF men varit tjänstledig för att under valrörelsen arbeta på nationell nivå med landsbygdsfrågor inom Kristdemokraterna. Anders blev nyligen även utsedd till sakkunnig på landsbygdsminister Peter Kullgrens departement och slutar därmed på LRF.

Nyblivne riksdagsledamoten Muharrem Demirok (C), tidigare kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping, tog vid och berättade om LRFs betydelse och möjlighet att vägleda kommunpolitiker i svåra frågor och vägval. Livsmedel och städernas tillväxt behöver inte vara ett motsatspar, om frågor hanteras rätt.

En organisation med närmare 140 000 medlemmar, många förtroendevalda och anställda behöver gå i takt, bära samma värderingar och ståndpunkter. Kring vikten av en gemensam berättelse och tydliga budskap talade kommunikationsdirektör Gunnar Gidefeldt. Utvärderingar visar att detta arbetssätt gör skillnad.

Flera kommungruppen fick också möjligheten att dela med sig av framgångar, erfarenheter och arbetssätt. Degerfors, Ödeshög och Nyköping var några av de exempel där man kunnat se direkt nytta av LRFs arbete. Efter valet har kommungrupperna en nyckelroll i utbildningen av nya politiker, tjänstemän och styren som tar plats.