Mer forskningsresurser behövs till de gröna näringarna

Bit av Präst

Det behövs mer resurser till behovsmotiverad forskning för de gröna näringarna, utformad för de utmaningar som dessa företag står inför. Det är LRFs budskap till politiken, inför regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition som kommer nästa år.

Regeringen arbetar med att ta fram en ny forskningsproposition som ska vara färdig under 2024. Den ska ersätta den tidigare som presenterades 2020. I en orolig omvärld med krig i Sveriges geografiska närhet och risker för återkommande extremväder, blir behovet av en trygg försörjning av livsmedel och energi allt tydligare. Sverige har goda möjligheter att utveckla framtidsbranscherna inom de areella näringarna, där vi tillhör den globala spjutspetsen. Det är inte en lång uppförsbacke - en rapport från Vetenskapsrådet visar att agronomi är ett av områdena där Sverige forskningsmässigt tillhör de bästa länderna i världen.

Det viktigaste budskap från LRF till kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition är:

  • För att i en osäker värld möjliggöra en trygg försörjning av livsmedel och energi, behöver forskning och utveckling adressera de behov som de areella näringarna själva har identifierat. På så sätt kan företagen utvecklas för att bli så hållbara och konkurrenskraftiga som möjligt.
  • Det ska vara enkelt för företag att både delta i forsknings- och innovationsprojekt och att ta del av resultaten. Det ska vara enkelt att samverka mellan näringsliv och akademi.
  • Det behövs en ökad satsning på livsmedel. Förutsättningarna för produktion skiljer sig åt över landet, därför behöver det bedrivas forskning i hela Sverige.

LRF stödjer även Sweden Food Arenas inspel, som vi har varit med och utformat. LRF är medlemmar i Sweden Food Arena, som är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Sweden Food Arenas viktigaste budskap till politiken är:

  • Investera ytterligare en matmiljard för att utveckla ett hållbart livsmedelssystem
  • Öka satsningen på innovation och forskning i livsmedelskedjan
  • Utveckla ett modernt innovationssystem
  • Öka internationella samarbeten

Läs mer:

Vetenskapsrådets rapport Forskningsbarometern, 2021

LRFs forsknings- och innovationsagenda

Sweden Food Arenas innovations- och forskningsagenda