Miss kostade 60 000

lantbrukare Roger Johansson Botans lantbruk Stumsnäs Dalarna
Årlig brandskyddskontroll med checklista och protokoll ska göras meda alla maskiner på gården.

Att göra en årlig brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner är viktig. För om olyckan är framme minskar ersättningen från försäkringsbolaget rejält. Det fick en lantbruksföretagare erfara.

Flera försäkringsbolag uppmanar aktivt sina försäkringstagare att se över brandskyddet för traktorer, skördetröskor och hjullastare varje år för att undvika brandskador. Listan över lantbrukets maskiner som kan orsaka skador är lång.

En brand som startar i en maskin kan sprida sig till byggnader. Förloppet kan gå snabbt och bli förödande. Därför kräver branschen att försäkringstagaren följer Svenska Brandskyddsföreningens brandskyddsregler och årlig gör en brandskyddskontroll av samtliga maskiner.

I vintras drabbades en lantbrukare av en totalbrand i traktorn. När det saknades dokumenterad brandskyddskontroll minskade ersättningen rejält. I detta fall gick lantbrukaren miste om 60 000 kronor. Hade det varit en skördetröska eller skogsmaskin hade förlusten kunnat vara ännu större.

För traktorer och andra maskiner i lantbruket,  registrerade före 2017, som bara används för gårdens drift ska brandskyddet kontrolleras årligen. Denna kontroll av brandskyddet kan utföras av ägare eller personal på gården. Punkterna ingår i checklistan ska kontrolleras och dokumentet ska sparas i minst fem år.

Nyare traktor och maskiner, som inte är brandskyddsintypad, ska brandskyddskontrolleras innan leverans. Därefter ska brandskyddskontroll utföras minst var femte år av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet årligen kontrolleras av ägaren eller gårdens personal enligt checklista.

Det är lika viktigt att ser över brandskyddet för självgående fälthack/slåtterkross, lastbilar och skogsmaskiner mfl varje år liksom för för att undvika brandskador och samtidigt uppfylla de krav som ställs i försäkringarna.

Läs mer:
Lantbrukets brandskyddskommitté och checklistan för brandskyddskontroll

Länsförsäkringars brandsskyddsregler för maskiner

Dina Försäkringar - Egenkontroll av brandskydd med checklista

LRF – Se över dina försäkringar