Var vaksam på riskerna för brand

Bönderna hjälper till vid skogsbrand

Nu när våren är här och det blir torrare i markerna är det bra att påminna sig om brandrisker.

Även kunskap är en bra beredskap, ett  tips är denna digitala utbildning om skogsbrand som Hushållningssällskapet erbjuder inom ramen för EU-projekt : https://hushallningssallskapet.se/kurser-utbildningar/webbkurser/skogsbrand-var-beredd-om-det-hander/ 

LRF -Öst har en fördel i att det fortsatt finns god beredskap med vattenskopande flygplan placerade i Nyköping samt helikoptrar som kan bistå i släckningsarbete. 

Vid insatser är det viktigt att det är god samordning och ansvarsfördelning mellan aktörer under räddningstjänstens ledarskap, Länsförsäkringar Östgöta har tagit fram en broschyr som är värd att läsa. Den hittar du här