Mjölk är en god källa till jod

Mjölk

Mjölkbranschen har det senaste året arbetat gemensamt för justering av jodnivån i svensk mjölk. Genom fint samarbete mellan branschorganisationer, mejeriföretag, rådgivare, foderföretag med flera så har vi idag en förbättrad jodhalt i svensk mjölk.

Under en tid kunde vi konstatera en minskning av jodinnehållet i svensk mjölk. LRF Mjölks analyser av den svenska mjölken visar att under åren 2001 till 2019 sjönk jodhalten från 16 mikrogram till 10 mikrogram per 100 gram mjölk. I mars 2024 visar uppföljande analyser att jodhalten har återhämtat sig till 22 mikrogram per 100 gram mjölk. Det innebär att vi nu ligger i samma nivå som mjölk producerad i Finland och Norge. 

- Jod är ett av de viktigaste näringsämnena i mjölk. Därför är det viktigt att vi fortsatt kan vara trygga med att mjölk är en god källa till jod och håller en nivå som tillåter oss att deklarera jod i mjölkens näringsvärdestabell, säger LRFs nutritionsexpert Ann-Kristin Sundin. 

Orsaken till att jod har minskat i svensk mjölk de senaste åren är oklar. En trolig orsak är den ökade användningen av rapsprodukter i kornas foder. Vi kan se en ökad andel raps i foderstat till svenska mjölkkor under motsvarande period. Rapsprodukter har nämligen i flera studier visat sig hämma upptaget av jod. Branschens aktörer har nu jobbat med att justera jodinnehållet i mjölkkornas foder utifrån andelen rapsprodukter, vilket nu i senaste uppföljande analyserna visat ge önskad effekt.

 
Har du egen foderblandning? Då är det rekommenderat att ta kontakt med rådgivare och se över jodhalten.

Fakta om jod

  • Jod ingår i sköldkörtelhormonerna T3 och T4 och behövs för ämnesomsättningen.
  • Jod finns naturligt i mjölk och mjölkprodukter, fisk och skaldjur, ägg och havssalt. I Sverige berikas också bordssalt med jod sedan 50-talet.
  • Brist på jod kan leda till rubbningar i ämnesomsättningen och orsaka t.ex. trötthet. Hos foster och barn leder jodbrist till störningar i nervsystemets utveckling.