Nedre Ätrans vattenskyddsområde är ute på remiss – igen

vatten, näckrosblad
Foto: Anders Wirström

Du som är berörd sakägare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 9 okt.

Länsstyrelsen i Halland har återigen skickat förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet nedre Ätran. Förra förslaget överklagades till regeringen och regeringen återförvisade ärendet till Länsstyrelsen i Halland.

Större förändring i detta förslag

Nu har Länsstyrelsen gjort kungörelse i tidningen och skickat ut förslaget till ett slumpvis utvalda markägare. Det finns en större förändring i detta förslag och det gäller tillståndsplikt på växtskyddsmedel från perioden 1 okt – 31 okt.

Synpunkter lämnas senast den 9 okt

Du som är berörd sakägare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 9 okt. 

Alla handlingar hittas på Länsstyrelsen Halland: Kungörelsedelgivning avseende Falkenbergs kommuns ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde Nedre Ätran   

Informationsmöte måndag den 2 oktober

Falkenbergs kommungrupp kommer att genomföra ett informationsmöte måndag den 2 oktober, kl 19.00, Köinge bygdegård.


Har du frågor angående remissen eller om informationsmötet kontakta:
Christer Jansson
regionalt sakkunnig LRF Väst
christer.jansson@lrf.se  
070-240 47 89