Nobelprisad teknik avgörande för Sveriges och Europas jordbruk

Lennart Nilsson, ledamot i LRFs förbundsstyrelse och ordförande i Copa.

Igår röstade Europaparlamentet för lagförslaget att tillåta genomiska tekniker för växtförädling i EU, till exempel den nobelprisade tekniken Crispr. Detta steg är avgörande för att stärka Europas jordbruk och säkra livsmedelsproduktionen.

Med klimatförändringarna som en pådrivande faktor behöver jordbruket den senaste tekniken för att möta utmaningarna och öka konkurrenskraften. 

- EUs lagstiftning om genomiska tekniker har blivit ifrånsprungen av forskningen, både i Sverige och utomlands. Att parlamentet nu röstat för lagförslaget om användningen av genomiska tekniker inom växtförädling är avgörande för jordbruksföretagens konkurrenskraft och livsmedelsförsörjningen i Europa, säger Lennart Nilsson, ledamot i LRFs förbundsstyrelse och ordförande i Copa.

Den genomiska tekniken Crispr, belönad med Nobelpriset i kemi 2020, erbjuder snabbare och mer exakt växtförädling för att möta kraven på hållbarhet och kvalitet. Även om parlamentet röstat för användningen av genomiska tekniker så kvarstår flera delar av lagstiftningsprocessen inom EU. I nästa steg ska ministerrådet behandla förslaget. I dagsläget är det mycket osäkert om vi har ett slutgiltigt beslut innan valet till EU-parlamentet i juni. LRF förväntar sig därför att Europas beslutsfattare skyndsamt tar lagstiftningen vidare för att säkra en framtida robust hållbar livsmedelsproduktion inom unionen.

Läs även Lennart Nilssons blogginlägg om detta.