Nordiska biogasmodellen – en möjlighet för både lantbrukare och samhället

biogasanläggning, byggnader

Effektivt, klimatneutralt, lokalproducerat och en del av kretsloppet, det gör biogas till ett bra och viktigt energislag och utmärkt exempel på cirkulär kretsloppslösning, vilken bidrar till en hållbar samhällsutveckling på flera plan.

Anders Richardsson, som driver gris och växtodlingsproduktion utanför Falkenberg i Halland är en av de lantbrukare som idag är den del av den nordiska biogasmodellen. Från sitt lantbruk levererar han gödsel till sin lokala biogasanläggning, Falkenbergs Biogas. Tillsammans med matavfall från kommunens invånare, där kommunens avfallsanläggning ligger placerad i anslutning till biogasanläggningen så skapar det en effektiv process som förser samhället med energi i form av bränsle, uppvärmning och elproduktion. Vid framställningen av biogas så fås även en mycket bra gödselprodukt, biogödsel, vilket ger näring tillbaka till jordbruket.

Möjligheter och utmaningar

I november besökte Anders EU och fick möjligheten att i ett seminarium, berätta om möjligheter och utmaningarna med den nordiska biogasmodellen utifrån lantbrukets perspektiv. Det krävs investeringsstöd då kostnaderna för investeringarna är höga. Mer storskalig produktion krävs för att skapa ännu större nytta, detta tillsammans med att fordonsflottan som drivs med biogas behöver växa.  Regelbördan för nya anläggningar måste underlätta och tillståndsprocesserna hållas korta. Det krävs även handling och tydlighet från regeringen kring ambitioner svensk biogas, då den svenska skattebefrielsen för icke-livsmedelsbaserad biogas stoppats.

Ökad produktionen med rätt stöd 

Biogasen är en viktig del för att förse samhället med energi och med rätt stöd till biogasproducenter kan produktionen uppgå till 10 terawattimmar år 2030.

Här kan du läsa mer om LRFs arbete med biogas https://www.lrf.se/sakomraden/biogas/ 

 

Ulrika Bertilsson
regional kommunikatör LRF Väst
ulrika.bertilsson@lrf.se
072-247 16 11