Ny vardag gällande Nordens kosthållning?

En liten uppdatering kring omarbetandet av Nordens näringsrekommendationer, som sätter grund för det svenska Livsmedelverkets nationella kostråd och riktlinjer för offentlig verksamhet.

Författare till artiklar om den miljömässiga hållbarheten har hittat 7 punkter där sambandet mellan miljö och hälsa belyses i skenet av att kosthållningen ska ställas om till växtbaserad istället för som nu, animalie- OCH växtbaserad.

Alltså, om vi ställer om till en vegetarisk/vegansk kosthållning kommer vi globalt att se:

  • 70% minskning av livsmedelsrelaterade växthusgaser
  • 76% minskning av jordbruksmark för animalier
  • 547 Gt (Gigaton) CO2 skulle försvinna från atmosfären
  • 46% av övergödningen skulle minska
  • Smittsamma sjukdomar, hjärt och kärlsjukdomar, cancer, stroke och diabeter skulle minska
  • 10% minskning av förtidig dödlighet
  • Sjukvården skulle spara 30 biljoner dollar/år

Inga som helst indikationer på att inkludera siffror eller fakta vad djuren vi äter gör för gott för varken klimatet eller miljön finns med i dessa artiklar, vilket är bekymmersamt och jag undrar var intresset hos Nordiska Ministerrådet som beställare av dessa artiklar ligger? Var i denna process finns fotosyntes, kolinlagring, biologisk mångfald, socioekonomiska faktorer med? Jag är orolig för den kommande nya vardag gällande kosthållning i Norden, både för jordbruken men också för miljön.

Emma Fransson