Nya medel att söka i Klimatklivet

UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n

Klimatklivet är ett investeringsstöd för fossilfri teknik och grön omställning och är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Nu finns nya medel att söka.

Stödet går till olika typer av åtgärder som ger klimatnytta. Nu kommer nya ansökningsperioder och den första perioden är 4–15 mars. Lantbruksåtgärder prioriteras och exempel på åtgärder som kan beviljas stöd är:

  • byte till förnybara bränslen i pannor och torkar
  • biokolpannor,
  • byte till eldriven utfodring, bevattnings- och gödselpumpar
  • biogasproduktion från gödsel
  • elproduktion från biogas

LRF har genomfört ett seminarium där en mer sammanhållen information gavs, med tips för den som vill söka medel för investeringar. Seminariet berör även klimatpremien ett annat investeringsstöd som inriktar sig på arbetsmaskiner. Du kan se seminariet här.

Du kan läsa mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida.