Nya regellättnader i CAP

Igår röstade Europaparlamentet för regellättnader i CAP. Förändringarna innebär att medlemsländerna kan införa justeringar i de grundläggande villkoren som lantbrukare måste uppfylla för att få ersättningar inom CAP, EUs gemensamma jordbrukspolitik.

- Ändringarna av CAP-reglerna är välkomna, LRF har jobbat aktivt för mer omfattande justeringar av grundvillkoren men detta är ett steg i rätt riktning, säger Sofia Björnsson, näringspolitisk expert på LRF.

I Sverige innebär detta att vissa justeringar av villkoren kan göras till nästa års ansökan. Det krävs att den svenska strategiska planen för genomförande av jordbrukspolitiken ändras, en process som tar åtminstone ett halvår. LRF kommer föra diskussioner med regeringen och Jordbruksverket om hur reglerna bör anpassas till svenska förhållanden. 

- Besluten om ändrade regler kommer för sent för att kunna påverka årets CAP-ansökningar eftersom sista ansökningsdatum redan är passerat. Det är viktigt att det finns tydliga besked efter sommaren så att lantbrukarna har rätt information för att förbereda sig för nästa års odlingssäsong i god tid, säger Sofia Björnsson.

De justeringar som av CAP-reglerna som Europaparlamentet nu har godkänt måste också beslutas formellt vilket väntas ske i maj. Ändringarna rör: grundvillkor nummer 6 om marktäckning under känsliga perioder där medlemsländerna ska kunna anpassa reglerna till nationella förhållanden, grundvillkor 7 om krav på växtföljd där lantbrukarna ska få välja om de i stället vill uppfylla reglerna genom gröddiversifiering och grundvillkor 8 om miljöyta där lantbrukarna ska erbjudas en ettårig miljöersättning med samma syfte.  

Justeringarna är ett förslag från EU-kommissionen. Jordbruksministrarna godkände förändringarna i mars i år.