Nya regler om elektroniska sprutjournaler

Från och med den 1 januari 2026 blir det krav på att sprutjournalen ska föras i ett elektroniskt format. För LRF är det inte minst angeläget att inrapporteringen blir smidig för odlarna.

Enligt nya bestämmelser, förordning (EU) 2023/564 ska yrkesmässiga användare från och med den 1 januari 2026 föra sprutjournal i ett elektroniskt format.

Förordningen gäller all yrkesmässig användning så som jordbruk, växthus, plantskolor, banvallar och golfbanor. 

I enlighet med statistikförordningen, SAIO ska journalerna användas för att från och med referensåret 2028 ta fram årlig statistik över användning av växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen (KemI) ska senast den 1 oktober 2024 redovisa ett regeringsuppdrag Regleringsbrev 2024 (esv.se) gällande hur kraven i den nya förordningen ska lösas. Arbetet sker tillsammans med Jordbruksverket.

Vad vill LRF?

För LRF är det angeläget att det blir enkelt och lätt att rapportera till KemI, och det ingår också i myndighetens uppdrag att ta fram ett förslag som är användarvänligt.

Det är en god idé att låta det vara möjligt att exportera journalen från ett befintligt växtodlingsprogram på samma sätt som man idag gör till exempelvis SAM Internet. Inrapporteringen bör heller inte ske oftare än en gång per år.