Nya tag i Södra och Norra Hyns sjösänkningsföretag!

Patrik Ohlsson, 2024
Ett bra möte som redde ut många frågetecken. Foto: Patrik Ohlsson.

Den nytillsatta interimsstyrelsen är enig. ”Vi vill ordna upp det här nu så vi inte ska behöva skicka vidare det här bekymret till nästa generation!”

År 1910 bildades sjösänkningsföretaget, Södra och Norra Hyn, med syfte att få bättre jordbruksmark, möjlighet att odla marken som tidigare ansågs vattensjuk. Sveriges befolkning svalt och landets fokus var då tydlig, Sverige måste producera mer livsmedel. Sedan dess har det hänt mycket. Värdet på marken, som ligger mycket vacker vid sjöarna, har stigit kraftigt. Men inte på grund av dess odlingsegenskaper utan på grund av att det är attraktiva tomter att bygga hus på.

Under våren gick stora delen av styrelsen den kurs som heter äga och förvalta diken, ordnad av LRF, vuxenskolan och Jordbruksverket. Detta visade sig vara precis i rätt tid eftersom markens vattenmättnad, vårens nederbörd och Klarälvens vårflod innebar särledes högt vattenstånd vilket inneburit tråkiga debatter från oroliga och arga stugägare som riskerade att få sina hus vattenskadade.

80 deltagare, representerade ca 50 fastigheter

För att dels komma vidare med arbetet att få kanalen rensad och sjösänkningsföretaget i ordning för fortsatt förvaltande, ordnades ett stormöte. Samtliga tomtägare var inbjudna. Lokalen fylldes snabbt på av inte mindre än 80 deltagare, vilket representerad ca 50 fastigheter, som var intresserade av sjöarnas vattennivåer. Innan diskussionen släpptes fritt under mötet var det ett antal punkter som man var tvungen att ta till sig som historien om varför just detta sjösänkningsföretag bildades, rättigheter och skyldigheter för ett sjösänkningsföretag, vilka rensningsåtgärder som gjorts och kommer att göras, samt inte minst en erfarenhet av en styrelseledamots 70 åriga erfarenhet att bo vid sjöarna.

Mötets form visade sig vara ett mycket bra upplägg! När mötets punkter var genomgångna var många frågetecken utredda och det var knappt något kvar att reda ut under diskussionspunkten. Mötesdeltagarna upplevdes dessutom rätt eniga, sjöns höga vattennivå är ett resultat av vädrets makter mer än bristfälligt underhåll av kanalen.

Kvar framåt är hur man ska fördela kostnaderna framgent. Det finns ett antal vägar framåt och vilket vägval som blir aktuellt får framtiden utvisa.


Kajsa Edbom
regionalt sakkunnig LRF Väst
kajsa.edbom@lrf.se  
079-066 08 07