Nya tider innebär nya förutsättningar

Jennie Dannegren
Joakim Dannegren, ledamot LRF Halland. Foto: Jennie Dannegren.

KRÖNIKA: Upplevt varierande väder; fram till den 25 maj var det mycket torrt i mitt område, men sedan dess har det vänt, vilket har skapat svårigheter med skörden.

Omväxlande väder har vi haft, fram tills den 25 maj hade vi väldigt torrt här i mina trakter, därefter vände det, vilket medfört svårigheter att skörda. Igår fick vi ett dagsregn med 48 mm, vilket innebär att vi bara har en betesfålla med såpass god bärighet att mjölkkorna kan vara ute, de andra fållorna förväxer betet på, och den med bäst bärighet är nyss avbetad, vilket gör att vi får utfodra mer inne på foderbordet. 

Betesdrift med mjölkkor är mer utmanande nu, än när beteskravet kom på 80-talet, den viktigaste faktorn är att besättningarna är större, men även ett ändrat klimat med mer nederbörd koncentrerat på kortare tid. Mer information om beteskravet ytterligare resonemang kring det kan du läsa om i artikeln Tankar och resonemang kring betesfrågan i detta nyhetsbrev 

Riksförbundsstämman är avklarad för i år, mycket trevligt och informativt. Vi laddar för extra regionstämma här i Halland den 17 juni. 

Önskar er alla en trevlig sommar!

Joakim Dannegren
ledamot LRF Halland