Nystart för studiecirklar om diken i Väst

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett mark-avvattningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

De cirkelledare vi har inom ramen för projektet Aktiv förvaltning och underhåll av diken, har träffats för att kraftsamla för nya studiecirklar inom LRF Väst.

Det är nu klart att projektet, som Studieförbundet Vuxenskolan och LRF genomför på uppdrag av Jordbruksverket, får en fortsättning i två år till.

Nu finns det också möjlighet att genomföra olika tematräffar som då inte är i cirkelform. Det kan handla om dikesvandring, maskindemo, kartträff eller föreläsning om juridiken kring diken och vattendrag. Mer finns att läsa på sv.se/vatten.

Varm välkomna att kontakta oss för mer information!   

Christer Jansson
010-184 42 21, christer.jansson@lrf.se

 

Datum: 3 november 2022, 09:30 - 13:00
Vattenvandring: Markavvattning och dikesundehåll
Anmälan och mer information läs mer här >>