Nytt beräkningsverktyg för viltförvaltning

dovhjortar

Nu finns ett nytt verktyg från Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med SJF, JRF, LRF och Södra för framgångsrik viltförvaltning.

Förvaltning av viltstammar handlar om; Vad har vi? Vad vill vi? Hur kommer vi dit? och Hur gick det?

Jonas Edlund i LRFs regionstyrelse är med i arbetet och berättar mer.

- Med en lägre population av älg blir verktygen i förvaltningsstrategierna särskilt viktiga. Målet med en ökad medelålder nås främst med ökad andel kalv i avskjutningen och ett noga avvägt urval av vuxna djur. Det finns instrument att nyttja för att styra avskjutningen med anpassad avlysningsjakt/förvaltningsjakt samt möjlighet att prioritera kalv och förutbestämda datum för att ge möjlighet till anpassad avskjutning och könsfördelning av vuxna djur.

Det är viktigt att all viltförvaltning är adaptiv, det vill säga att planer justeras löpande när ny information visar på ett sånt behov.

- Revidering av skötselplaner till aktuellt läge och med realistiska mål gör att avvikelserna, när jaktåret summeras, minimeras. För att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av älg behöver statistik och rapportering av allt klövvilt vara god. Ju mer vi vet om förutsättningarna desto bättre kan vi anpassa förvaltningen av både älg och annat klövvilt.
 
- För att säkra älgens framtid, ta fram förvaltningsplaner för samtliga klövviltsarter inom ÄSO:t*. Gör det i samarbete med ditt ÄFO**, där den samlade informationen/kunskapen om klövviltet för hela området finns. Och tillsammans med Länsstyrelsen i det pågående projektet med samordning av planerna för övrigt hjortvilt. Nu har vi i projektet kommit till ett helt nytt beräkningsverktyg för dovhjortsförvaltning.

Till beräkningsverktyget för viltförvaltning >>

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens hemsida >>

* ÄSO, älgskötselområde
**ÄFO, älgförvaltningsområde