Ökat investeringsstöd i Värmland, kan gynna ungdomar

Jonna Didriksson, ordförande LRF Ungdomen Värmland. Foto: Albin Norén

- Mer pengar från EU kan gynna de ungdomar som vill nyinvestera i Värmland, det säger Jonna Didriksson som är ordförande för LRF Ungdomen.

De värmländska lantbrukarna har nu fått höjt maxbelopp till 3.5 miljoner från tidigare 3 miljoner, något som LRF Ungdomen i Värmland är positiva till.  

- Det är positivt att man vill satsa på lantbrukarna i Värmland, vi hoppas att det ska bli tydligare och enklare att söka stöden och framför allt få reda på om och när man får stöd, säger Jonna Didriksson.  

Länsstyrelsen i Värmland har från och med årsskiftet infört fasta ansökningsomgångar, något som de tror underlättar för lantbrukarna. Länsstyrelsen har nu målsättningen att lantbrukarna ska få besked inom 2 månader efter att ansökningsomgången stängt.  

- Så klart är det trist att man inte kan söka stöd året om men detta system blir ju också tydligare. Något som skulle kunna vara en nackdel är att det skulle kunna sakta ner investeringsviljan, för om man får avslag på sin ansökan, så flyttas den inte automatiskt med till nästa ansökningsomgång, utan då får man göra en ny ansökan. Man kan inte heller påbörja sin investering innan man fått sitt beslut för då utbetalas inte pengarna, säger Jonna Didriksson.  

En farhåga som LRF Ungdomen i Värmland ser är att det finns en risk att unga lantbrukare kan komma lite sämre ut i poängsättningen inom investeringsstödet än etablerade företag med god lönsamhet.  

- Detta måste man följa och se hur systemet kommer att slå framåt. Om vi märker att unga lantbrukare, som ju alla vill ska komma in i branschen missgynnas, då måste man vidta åtgärder. Detta har vi från LRF påpekat och vi kommer att fortsätta följa detta, säger Jonna Didriksson.  

Länsstyrelsen i Värmland kommer fram till 2026 bevilja ca 100 miljoner i investeringsstöd till de Värmländska bönderna.

 - För att klara livsmedelsstrategin så är det nödvändigt med investeringsstöden och vi kommer följa det nya systemet noggrant, förhoppningsvis blir det enklare för lantbrukarna, säger Jonna Didriksson.  

 Clara Hyltbäck
Regional kommunikatör LRF Väst, clara.hyltback@lrf.se