Omsättningen ska fördubblas på fem år! Agroväst storsatsar

kvinna, ute
Emma Hansson, VD för Agroväst. Foto: Clara Hyltbäck.

Styrelsen för Agroväst har högt uppställda mål där de förväntar sig en dubblering utav omsättningen under en femårsperiod. Idag driver Agroväst ett trettital olika projekt och omsätter runt 20 miljoner kronor.

I september tillsattes Emma Hansson som ny VD för Agroväst. I samma veva tillträdde Mats Emilson som utvecklingschef.

- Så klart att det är en utmaning men det är också roligt att få arbeta för att öka nyttan på gårdsnivå, för det är där vår ambition ligger, att de satsningar som vi gör ska vara till nytta för bonden, säger Emma Hansson, VD för Agroväst.

Agroväst har inte bara högt uppställda mål de vill också öka samverkan och synligheten inte bara i Sverige utan också i Danmark och därför har styrelsen också tillsatt Mats Emilson som utvecklingschef för Agroväst.

- Vi driver idag ett 30 tal olika projekt med flera olika aktörer och med flera samarbetspartners runt om i Europa.  Vi har också fått ett uppdrag att vidareutveckla våra kontakter och göra projekt tillsammans med andra, därför satsar Agroväst tillsammans med RISE och HS Halland på ett kontor i Danmark. Där kommer Mats Emilson, utvecklingschef att arbeta tillsammans med flera olika aktörer, bland annat SEGES, säger Emma Hansson.

Agroväst driver en behovsstyrd verksamhet, där de hela tiden utgår från behovet inom de gröna näringarna. Dels här och nu, men siktet är också inställt på vad som kommer i framtiden, detta gör Agroväst genom att samarbeta med andra aktörer.

- Vi är kända inom branschen men vi behöver synas och samverka med andra mycket mer, det kan handla om innovation och utveckling, men också att vi behöver knyta andra kompetenser till oss, därför har vi kontakt med andra även utanför de gröna näringarna, för att se vad vi kan göra tillsammans, säger Emma Hansson. 

Agroväst har under åren varit med och drivit många olika projekt och ett som utmärkt sig är Gröna Möten.

- Vi har fått ett flertal förfrågningar om Gröna Möten och hur vi arbetar med det konceptet. Gröna möten startade i Skara men finns nu i hela Västra Götaland och i Halland, det är också på gång i Värmland och vi har också fått förfrågningar från andra håll i landet, vilket är väldigt roligt då det verkligen knyter ihop forskning och innovation med bonden, avslutar Emma Hansson. 

Vad är Agroväst

Agroväst är ett utvecklingsbolag med fokus på att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige genom att identifiera behoven av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med dess aktörer. Genom nära samarbete med det praktiska lantbruket arbetar Agroväst för att generera ekonomiska resurser som kan initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen och samhället i stort.

Vi fungerar som en mäklarfunktion mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer, där Agroväst har som mål att optimera nyttan av gemensamma resurser. Agroväst verkar för att främja samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörerna inom den gröna näringen för att uppnå hållbara och lönsamma lösningar.

Agroväst har sedan starten 1992 etablerat sig som en viktig aktör inom den gröna näringen i Västsverige och fortsätter att arbeta för att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av lantbruket och samhället i stort.

Agroväst bedriver forskning och innovation i sju olika program: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, framgångsrikt företagande och tillväxt trädgård väst. Inom ramen för dessa program arbetar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt genomförande av utvecklingsprojekt som stärker det västsvenska lantbruket.

LRF Västra Götaland är en av finansiärerna, vill du veta mer kolla in agrovast.se

 

Clara Hyltbäck
regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se  
076-836 81 00