Omvärldsspaning i Nederländerna för regionstyrelsen

KRÖNIKA: Under tre dagar i början av november åkte representanter från LRF Värmland, Västra Götaland och Halland på studieresa till Nederländerna. Syftet med resan var att dra lärdom av hur lantbruk bedrivs i Nederländerna.

Inom många områden är de i framkant som exempelvis när det gäller att driva företag och att producera mat och hur lagstiftningen påverkar dom. Vi gjorde studiebesök på gårdar med inriktning på växtproduktion, tomatodling och mjölkgård med osttillverkning. Vi träffade även motsvarigheten till LRF och länsstyrelser och vattenmyndighet.

I Nederländerna producerar de 80% mer mat än vad invånarna behöver och där politiker och beslutsfattare nu har tyckt att det sker på för stor bekostnad av landets miljö. En effekt av det har blivit att staten aktivt gått in och köper upp gårdar och lägger ner dem.

Deras huvudsyfte är att minska djuruppfödningen i landet för att minska mängden gödsel i landet.

Politikernas offensiva politik mot delar av lantbruket har inneburit att det har skapats ett nytt parti som heter typ Bondens väl som på regional nivå blev det största partiet i våras. Det har dessutom nu i höst bildats ytterligare ett nytt parti så det känns som att det kan bli rätt rörigt i nederländsk politik framåt beroende på valresultat i kommande parlamentsval senare i november.

Utifrån den hårda politik som förts i Nederländerna mot lantbruket under en tid är det lättare att förstå varför EU, lett av Ursula von der lLeyen och nederländaren Frans Timmermans, också fått en betydligt tuffare politik mot jord- och skogsbruket.

Resan innehöll många intressanta möten och information som kommer att vara bra för oss i vårt påverkansarbete framåt samtidigt som vi lär känna varandra bättre i styrelser och personal i Västra Sverige.

Erik Forsberg
regionordförande LRF Värmland