Ordförandeträff i Värmland

människor, möte
Henrik Nisser inleddes kvällen med en rundvandring på temat energi, här visas gårdens vedpanna. Foto: Pontus Widell. Foto: Pontus Widell.

Energi, framtidens folkrörelse, dikeskurser, makrotrender inom lantbruket med mera stod på schemat när det ett 20-tal lokalavdelnings- och kommungruppsordförande samlades för ordförandeträff i Värmland.

Torsdagen 30 november samlandes ett cirka 20 ordförande, från olika lokalavdelningar och kommungrupper i Värmland, för att medverka på ordförandeträff. Deltagarna samlades på vackra Alstrums gård hemma hos Henrik Nisser, styrelseledamot LRF Värmland. Där inleddes kvällen med en rundvandring arrangerad av Henrik på temat energi.

Möjligheterna med olika energislag

Deltagarna kollade på och lyssnade till Henriks erfarenheter av solceller, den massiva vedpannan för uppvärmning och inte minst vattenkraften vid vattendraget som 1700-talsgården är uppbyggd kring. Henrik berättade om hur han tänker när det kommer till att planera användning och produktion av de olika energislagen får att maximera effektivitet och förtjänst. Vidare diskuterades möjligheterna att i framtiden använda den egenproducerade energin för att driva maskiner på jordbruket med hjälp av vätgas.

vattenverk, människor,
Henrik berättar om gårdens vattenkraftverk. Foto: Pontus Widell.

Diken, framtidens folkrörelse och den gröna omställningen

Efter rundvandringen på Alstrums gård begav sig deltagarna till Tälleruds hembygdsgård för förtäring av mat och samtal på olika teman. Först ut var Kajsa Edbom, regionalt sakkunnig i Väst, som talade om och svarade på frågor på temat vatten med fokus på diken och dikeskurser.

Därefter äntrade Mikaela Johnsson från riksförbundsstyrelsen scenen för att, ur ett makroperspektiv, diskutera en rad olika ämnen som rör lantbruket. Bland annat stora svängningar i utfall av skörd, mat-trender och spelreglerna för den gröna omställningen inom lantbruket. Något som skiljer sig från de flesta andra industrier där det ofta finns stora företag med aktieägare som kan bekosta omställningen.

Innan kvällen rundades av informerade även Torbjörn Olsson, styrelseledamot LRF Värmland, om framtidens folkrörelse och de förändringar som äger rum. Exempelvis det nya ekonomisystemet som nu ska pilottestas i några utvalda kommungrupper.  

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se   
010-184 26 28

möte, människor
Mikaela Johnsson lyfte olika ämnen som bland annat stora svängningar i utfall av skörd, mat-trender. Foto: Pontus Widell.