Översvämningarna påverkar livsmedelsförsörjningen

Uppsala läns riksdagsledamöter besöker Husby gård med LRF Mälardalen
Tomas Olsson, ordförande i LRF Mälardalen.

Tomas Olsson, ordförande i LRF Mälardalen, var i morse med i Morgon i P4 Västmanland för att prata om den senaste tidens översvämningar och hur det har drabbat medlemmar.

Inslaget med Tomas börjar runt 44 min i i programmet.

Hur har den gångna månaden varit för lantbrukare?

– Som bonde är man van att leva med väder och vind och följa det. Men det här är ett exceptionellt år som egentligen började med höga kostnader, en torka och sedan på det översvämningar och sen svinpest, om man bor i de områdena. Så det är tufft för många och en helt ny situation som skapar oro, frustration, stress kring hur kommer det här bli i framtiden. Stora utmaningar i livsmedelsförsörjningen, vill jag påstå, säger Tomas Olsson.

Vilka frågor har ni arbetat med hårdast?

– Det handlar om flera saker, dels att försöka stötta varandra. För det här är ingenting vi kan göra någonting åt, när det gäller översvämningarna. Det är någonting som har kommit nu, det kanske händer igen. Så det handlar mycket om att stötta varandra, bland annat genom vårt omsorgsarbete, att hjälpas åt. Sen har det varit stort medialt intresse, och vi har haft många politiker på besök för att titta på området och diskutera hur ska vi kunna hantera det här i framtiden. Hur ska vi kunna ta kostnaderna för det här? För det är jättestora kostnader för lantbruket i framtiden för att säkras mot det här. Många sådana frågor har det varit. Samtidigt som vi har det här personliga, mångas ekonomi drabbas hårt. Det är många frågor kopplat till det här.

Finns det lantbrukare som kastat in handduken efter de här stora översvämningarna?

– Lantbrukare är ett segt släkte och vi tänker att nästa år blir det bättre, men i det här fallet är jag orolig. Ofta är det så att man lever, bor och verkar på sin gård och det ska mycket till om man ska sluta. Men jag tror vi kommer se sådana som lägger ner för det finns helt enkelt inte ekonomi i det. Det krävs i vissa fall att man måste gå till banken för att låna pengar för att överleva för det finns inga försäkringar som täcker den här typen av skador. Vi kan liksom inte förbereda oss på det och det är väl det som gör det frustrerande.

Vad säger lantbrukarna som ni har pratat med om det här?

– Det är ingenting som man kan göra någonting åt. Det är diskussioner om hur ska vi göra i framtiden för att klara det här, hur ska vi rusta den svenska livsmedelsproduktionen för att klara det här. Det krävs underhåll av diken, bättre dräneringar. Det är stora insatser för att så och planering för att få en skörd, hur ska man våga ta risken för att göra det här framöver? Hur ska man fördela risken, så man inte står där med miljonförluster? Mycket sådana frågor har det varit. Och att försöka få allmänheten förstå vilka konsekvenser det får egentligen.

På vilket sätt ska ni arbeta för att en sådan här katastrof ska klaras av bättre nästa gång?

– Vi har väldigt bra samarbete med länsstyrelserna i de här frågorna. Mycket handlar om det, att vi ges möjligheter till att ha bra dräneringar och bra diken så vi får undan vattnet, säger Tomas Olsson.