Palle Borgström: ”Vi har lyssnat in organisationen”

Jag tror vi går i rätt riktning när vi förstärker det näringspolitiska arbetet genom att satsa på kommungrupperna. För mig är inte det att centralisera utan snarare att stärka det lokala engagemanget, skriver LRF:s förbundsordförande Palle Borgström i en debattartikel.

Debattartikel i ATL, den 17/2-2023

"I vår årliga medlemsundersökning svarar 9 av 10 medlemmar att de rankar LRFs näringspolitiska arbete allra högst. Det är därför inte förvånande att i de regioner vi satsat på kommungrupperna skapar det också engagemang hos medlemmarna.

Förslaget som nu är ute på remiss syftar till att förstärka kommungruppernas arbete med en vision att det ska finnas en kommungrupp i alla kommuner. Inriktningsförslaget visar på en satsning på det näringspolitiska arbetet som många efterfrågat. Samtidigt föreslår vi en ny struktur där lokalavdelningar inte längre ska vara stadgebundna i syfte att göra det enkelt att engagera sig.

Det finns en oro i organisationen vad som kommer hända med de lokalavdelningar som är aktiva och som samlar engagerade medlemmar.

Jag vill vara tydlig med att välfungerande verksamheter ska kunna fortsätta och vi behöver gemensamt hjälpas åt att hitta de framtida formerna för det."

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet, https://www.atl.nu/inte-en-centralisering-av-lrf