Passa på att påverka dina möjligheter till utveckling!

Spannmålsåker Gotland
Att värna jord- och skogsmarken, men med utvecklingsmöjligheter för livskraftiga lantbruksföretag är något LRF Gotland kommer att lyfta i sitt remissvar.

Region Gotland har en ny översiktsplan ute på remiss. LRF Gotland kommer att besvara den och uppmuntrar dig som företagare att tycka till om hur den påverkar dina planer för utvecklingen av din gård eller fastighet.    - Vad och hur mark pekas ut i översiktsplanen kommer att ha stor påverkan på vad som kan utvecklas på era fastigheter i framtiden, så har ni planer påverka nu. Vi kan inte veta era egna planer för gården eller socknen, så se till att göra er röst hörd. Rita och förklara för att få med dina planer i översiktsplanen, säger Andreas Nypelius, regionordförande LRF Gotland.  

Här hittar du översiktsplanen:  

Översiktsplan 2040 | Region Gotland

Översiktsplanen kommer att påverka mycket på ön med enskilda avlopp/kommunaltvatten, infrastruktur med mera. LRF Gotland kommer att skicka in ett sammantaget remissvar. 

Några punkter som LRF Gotland kommer att lyfta i remissvaret: 

- Enskilda vägars vikt för jord och skogsbrukets transporter. 

- Framkomlighet för jordbruksmaskiner vid trafiksäkerhetsåtgärder. 

- Det måste vara möjligt till utveckling över hela ön och bygga på markägarnas egen vilja. 

- Värna jord- och skogsmarken, men med utvecklingsmöjligheter för livskraftiga lantbruksföretag. 

- Byggande för att möjliggöra generationsskiften bör prioriteras.