Per Willén fick guldnålen på riksförbundsstämman

Per Willén med sina kor

Han hade varit regionordförande i LRF Örebro i tolv år innan han lämnade över ordförandeklubban till Erik Sandberg i samband med regionstämman i våras. På riksförbundsstämman belönades Per Willén med en guldnål.

- När vi träffat regionordförandena i hop har du utmärkt dig med väldigt kloka synpunkter. Du har också en förmåga att, när diskussionen blir lite spetsig och spretar lite, komma med förslag som samlar i hop och som alla tycker är den givna vägen framåt. Det tycker jag att man ska leta efter när man letar efter gott ledarskap och personer som kan ta rollen som ordförande - att man har förmågan att samla i hop. Det är värdefullt. Du har också stort förtroende hemma i Örebro även om du inte är ordförande i LRF längre. Du är en väl värdig vinnare av LRFs guldnål, sa Palle Borgström innan han lämnade över guldnål och blomma till Per.

- Tack. Jag är ödmjukt stolt och glad för det här. Det har aldrig varit något självändamål att sitta i tolv år och jaga en guldnål, utan det här har rullat på för att jag har känt ett starkt förtroende. Att ha förtroende av sina kollegor och medlemmar är väl bland det bästa man kan känna. Den här resan har varit rolig och givande. Världen blev lite större när man lämnade ladugårdsbacken hemma och fick sätta sig in i frågor utifrån ett annat perspektiv. Svaren blir inte lättare, men man blir mer insatt, förstår sammanhangen bättre och får därifrån hitta en väg framåt. Jag har haft många kollegor under mina år - ingen nämnd ingen glömd. Men jag måste framförallt tacka regionordförandegruppen jag varit i - det har varit väldigt berikande att ha fått vara med. Och medarbetarna har gjort det lätt att vara ordförande. En samarbetsvillig regionchef och min högra hand Maria har hjälpt mig med allt. Tack för det! sa Per i sitt tacktal.