Pirjo Gustafsson, mångårig medarbetare både regionalt och på Riks och senast sakkunnig i LRF Dalarna, LRF Gävleborg och LRF Mälardalen inom miljö, vatten och energi, har nu en förändrad tjänst. Här berättar hon om vad det innebär.

Berätta om ditt nya uppdrag!
Jag ska jobba med Framtidens folkrörelse och remissarbetet tillsammans med Åsa Wärlinder här i Dalarna, Gävleborg och Mälardalen. Jag håller på att lämna över mina tidigare arbetsuppgifter till kollegor och ska börja trappa ner inför pensionen nästa år.

Hur är det att jobba med folkrörelsefrågorna?
Det är intressant. Jag har redan haft möjlighet att delta i några möten med förtroendevalda och det är värdefullt att ta del av alla synpunkter som kommer fram.  

Hur ser det ut framåt?
Efter årsskiftet kommer jag att jobba deltid för att sedan gå i pension efter våra regionstämmor i mars och bli pantertant! Fast helt kan jag inte lämna branschen. Jag hoppas att många tar chansen att starta studiecirklar i dikesunderhåll och att jag kan vara cirkelledare. 2024 är sista året som cirklarna finansieras genom EU:s landsbygdsprogram och är kostnadsfria för deltagarna. En nationell projektorganisation med LRF, Jordbruksverket och Studieförbundet Vuxenskolan står bakom satsningen. Jag är även ledamot i MR GävleDala samt just nu även ordförande i BiodrivMitt.

Till vem kan man vända sig med frågor som du tidigare hade på ditt bord?
I första hand Elsa Heinke i frågor inom vatten och miljö, Håkan Lindström inom LRFs prioriteringar beträffande energifrågor och Stina Ernstsson om Greppa Näringen och offentlig upphandling, men det går alltid bra att kontakta vem som helst i personalen så lotsar vi dig rätt.

Annat?
Än har jag inte blivit vemodig, men det kommer nog. När jag 1985 fick mitt första jobb i JUF (JordbrukareUngdomens Förbund) kunde jag inte ana vilken resa jag skulle få vara med inom de gröna näringarna! På Ultunatiden hade vi en slogan, ”Med glädje och spänst i lantbrukets tjänst”, det har jag försökt arbeta efter.