Planera gårdens framtid i god tid

Clara Hyltbäck, 2024

KRÖNIKA: Vi kan inte låta våra framtida unga bönder fortsätta bestiga de berg som finns. En genomlysning av vad som kan gynna fler ägar- och generationsskiften är av största vikt. 

Min bröder och jag har drivit vår mjölkgård i 18 år, sedan generationsskiftet som ägde rum 2006. Vi köpte ut vår farbrors andel och vår pappa äger nu de återstående 50 procenten av både gården och företaget.

Åren går väldigt fort och vår vision är att pensionera oss vid 65 års ålder, vilket är om 10 år. Vi syskon har insett att vi behöver börja planera för gårdens framtid i god tid. Om våra barn inte önskar ta över, måste vi  fasa in någon annan person som är intresserad att överta och fortsätta driften, samt ge dem möjligheten att bygga upp ett kapital för framtida köp. 

Verktyg för att börja samtala

Vi syskon, hade ingen samlad bild om vad våra barn hade för tankar kring ägarskifte. För att få en samlad uppfattning, deltog vi som ägare och alla våra barn i programmet Skifta Rikt, ett ägarskiftesprogram med stöd från Europeiska Jordbruksfonden, där vi fick verktygen för att börja samtala. Vi genomförde SWOT- och NÖHRA-analyser, deltog i föreläsningar om juridik, ekonomi, ledarskap, utbytte erfarenheter och diskuterade de mjuka värdena som är en stor del i ett skifte, särskilt då du levt och bott på gården så länge, att det är en del av din identitet. Vårt deltagande i programmet, har gjort att vi fått en tydligare bild. Samtliga barn vill att gården ska vara kvar i familjens ägo. Tre vill aktivt jobba i företaget och två vill äga, men inte delta i den dagliga driften. Nästa steg har tagits; vi har anlitat en konsult som ska skissa på olika vägval och hur vi framledes kan lämna över företaget till nästa generation på bästa tänkbara sätt. Detta blir vårt sätt att lösa generationsväxlingen. 

Föryngring, många vill men få kan 

Lantbruket står inför ett stort föryngringsbehov, var tredje lantbrukare är över 65 år. Allt fler avvecklar i stället för att skifta sina lantbruk och det får långtgående konsekvenser för framtidens gröna näringsliv. Unga utan gårdar som vill in i branschen behöver matchas med äldre lantbrukare som vill sluta, men som inte har någon som vill ta vid. Det låter ju inte så svårt och enligt LRF Ungdomens rapport som de slutförde våren 2023, är det många som vill ta över eller köpa gård. Vilket är positivt, men det är få som kan.

Enligt rapporten är det 70 procent som vill ta över eller köpa gård, men hindras av krångliga lagar och problem med kapitalförsörjning. Ett skarpt förslag i rapporten är att införa ett etablerings lån, likt CSN-lån för studier, så det ska bli enklare att köpa gård och komma in i branschen. Vi kan inte låta våra framtida unga bönder fortsätta bestiga de berg som finns. En genomlysning av vad som kan gynna fler ägar- och generationsskiften är av största vikt. 

Frågan om ägarskifte är i allra högsta grad kopplad till en stärkt beredskap, ökad livsmedelsproduktion och att vi står oss robusta inför en händelse av kris eller krig.

Monica Thörner
vice ordförande, LRF Värmland