Positivt trendbrott – ökat intresse att vara svensk mjölkbonde

Ökat intresse svensk mjölkbonde
Pewter Kofoed, chef för LRF Mjölk och Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget.

Trots ett år som präglats av torka, översvämningar, inflation och krig i Europa så råder det stor framtidsoptimism inom den svenska mjölknäringen. Mjölkproduktionen har ökat med drygt 2 procent under första halvåret och i radio, tv och tidningar kliver allt fler yngre mjölkbönder fram och berättar om sina satsningar.

– Jag har arbetat med de här frågorna i 30 år och har aldrig upplevt ett sådant stort intresse, framför allt inom mjölken. Ungdomarna tycker att det här roligt och viktigt, säger Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget.

Antalet unga, investeringsvilliga mjölkbönder – både från Sverige och utlandet – har ökat markant under 2020-talet också märks på Tillväxtbolaget där andelen mjölkföretagare har ökat från 40 procent till 67 procent på tre år.

– Just nu möter vi en grupp unga som vill utveckla svensk mjölkföretagandet. De har en helt annan, mer affärsmässig, syn på företagandet än tidigare generationer där man ganska ofta var mer fokuserade på produktionen, säger Helena Silvander. 

Varför har det blivit sådant intresse att driva mjölkgård i Sverige?

– Intresset för svenska livsmedel och hållbart producerad mat har väckt intresset hos många unga svenskar. En del har bott i stan ett tag, men har vänt hemåt. Svensk mjölkproduktion är motorn på landsbygden. Det är ett trivsamt jobb, med fina djur, en teknisk utveckling och så lösdriftsstallen som gör miljön trevlig för både djuren och människorna. Det är dessutom ett snabbare kassaflöde än om du har nöt till exempel.

Är det bara mjölkföretagandet som det råder sådan attraktionskraft kring?

– Det finns en kategori till, och det är de som gillar traktorer och stora maskiner. Men de ser inte jag. De klarar ofta sin investering utan vår hjälp.

För 20 år sedan var det många från Nederländerna som flyttade till svensk landsbygd. Ser vi en liknande våg nu?

– Ja, 10–15 procent av Tillväxtbolagets kunder är unga holländare. De drar sig ofta norrut där marken är billigare. Inte sällan börjar de med att ta anställning i ett företag, lär sig branschen och sedan köper de en egen gård. Eller så kommer de med stort kapital redan från början.

Även i LRF Ungdomens färska rapport om ägar- och generationsskiften visar att många unga vill ta över. 

– Intresset för rapporten har varit stort och jag förstår varför. Rapporten ger en fingervisning om vad som bör göras. Jag hoppas att rapporten bidrar till att vi ser fler unga lantbrukare i framtiden, skriver Elisabeth Hidén, ordförande för LRF ungdomen på LRFs blogg om rapporten

Läs och ladda ner den här: Många vill – men få kan (lrf.se)

Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk, ser positivt på det nyvunna intresset för svensk mjölkföretagande och den ökande mjölkinvägningen.

– Svenska mjölkbranschen är i ett spännande skede där innovationen och tekniken utvecklas samtidigt som vi ser allt fler ungdomar som drömmer om att bli mjölkbonde. I dessa tider behöver vi trygga både den svenska livsmedelsproduktionen och bidra till att mätta den snabbt växande befolkningen globalt. Här spelar svensk mjölkproduktion en viktig roll, säger Peter Kofoed.

Mjölkinvägning