Silvernålar och utmärkelser

Utmärkelser i Örebro
Claes Schneider, Yvonne Gustavsson och Klas Sätterqvist, tre stolta mottagare.

”Per Willén är en riktig och viktig förebild för oss i LRF Ungdomen”, sa ordförande Marcus Johnsson under avtackningen på Lokal brunn. Per belönades med en silvernål liksom Lars Eric Anderson efter alla år och insatser i regionstyrelsen. Årets lokalavdelning är Nysund. Men gladast och kanske stoltaste mottagaren av silvernålen var ändå Lars Rosén som bjöd på anekdoter och historier från bygden.

Det var en rad utmärkelser, diplom och silvernålar som delades ut under festliga former när regionstyrelsen höll stämma på Loka brunn. Här kommer mottagarna och motiveringarna.

Silvernålar:

Yvonne Gustavsson, Bo-Svennevad
Yvonne har under lång tid varit drivande i lokalavdelningen och engagerat sig i kommungruppsarbetet till gagn för de gröna näringarna. Hon har varit lokalavdelningsordförande sedan 2002 och ledamot i Hallsbergs kommungrupp sedan 2003. Yvonne är även studiecirkelledare för vattenfrågor.

Claes Schneider, Lekeberg
Claes har ett mångårigt engagemang både inom LRF och i andra organisationer i branschen. Bland annat är han förtroendevald i Frö- och oljeväxtodlarna, Lantmästarklubben Maskinringen, föreningen för ekologisk fjäderfärproduktion och Hushållningssällskapet. Han har varit revisor för LRF Örebro sedan 2014 och förtroendevald både inom lokalavdelning (sedan 1996) och kommungrupp (sedan 2001).

Lars Rosén, Grythyttans LRF-avdelning
Lars har varit ledamot i Grythyttans lokalavdelningsstyrelse sedan 2003. Ordförande från 2008, dvs 12 år som ordförande. Omväxlande med Hjulsjöare har han även varit ordförande i kommungruppen. Lars har under åren på ett hängivet och åtaget sätt drivit de gröna näringarnas frågor på ett starkt operativt sätt. Detta har tagit sig uttryck i mängder av välbesökta temakvällar, en oändlig mängd kvalificerade skrivelser, allt med fruktbara resultat. Lars är i sig ett föredöme för ideellt oegennyttigt arbete som bidrar till att lyfta andra.

Årets lokalavdelning:

Nysunds LRF
Det är en lokalavdelning som år efter år visar på en imponerande verksamhet. Det är inte bara mängden aktiviteter som imponerar utan även bredden som lever upp till kriterierna om att årets lokalavdelning är ett LRF för alla. Under 2022 har avdelningen bland annat ordnat dikningskurs, bindning av julkärvar, träff om egenproducerad förnyelsebar energi på gårdsnivå samt fältvandring med after vårbruk. Även publika evenemang har hunnits med såsom kosläpp och deltagande på Åtorps marken.

Årets lantbruksföretag:

Klas Sätterqvist, Körtinge Gård
Klas har utvecklat sitt företag med en ny verksamhetsgren – utbildning. Förutom att bedriva en ganska konventionell spannmålsodling så har Klas vunnit upphandlingen om att vara praktikgård för naturbruksutbildningen på Karolinska gymnasiet. Klas har visat upp väldigt stort engagemang i att lära alla elever så mycket praktiskt lantbruk som möjligt, utifrån deras egna förutsättningar. Med dubbla maskinparker ger Klas eleverna möjlighet att öva sina färdigheter, med handledning och utifrån sin förmåga. Varefter förmågan ökar kan man vara med och köra även i den producerande maskinkedjan.

Klas har på detta sätt utvecklat sitt företag, men gör även stor nytta för hela branschen.