Rapport från LRF Gävleborgs regionförbundsstämma 2023

LRF gävleborg stämma 2023

LRF Gävleborgs regionförbundsstämma hölls onsdag 22 mars på First Hotel Statt i Söderhamn. Cirka 50 fullmäktige från regionens 26 lokalavdelningar och LRF Ungdomen hälsades välkomna tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster. I vanlig ordning valdes ny styrelse, motioner debatterades och förtjänsttecken delades ut.

Lotta Zetterlund valdes om som regionstyrelsens ordförande.

– Det känns stort och fint att få fortsatt förtroende. Nu måste vi fortsätta jobba med de stora frågorna som vi har haft högt på agendan sedan tidigare: viltfrågan, lönsamhet, livsmedelsstrategin, konstnadsläget för våra medlemmar, Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg.

LRF gävleborg stämma 2023
Lotta Zetterlund
LRF gävleborg stämma 2023
Lotta Zetterlund

Nya regionförbundsstyrelsen består av: Lotta Zetterlund, Storvik (ordförande); Maria Brodin, Torsåker; Fredrik Almér, Ockelbo; Annika Sahlin, Söderala; Johan Persson, Jättendal; Per Westberg, Enånger.

Johan Persson och Per Westberg valdes att efterträda de avgående styrelseledamöterna Erik Jörmgård och Mikael Näslund, som avsagt sig omval.

Johan Persson är 30 år och bor i Jättendal, Nordanstig, där han driver ett företag med dikoproduktion, hyreslägenheter, skog, snöröjning och snickeri. Han jobbar även som styrkeledare och brandman på deltid, är engagerad politiskt och sitter med i älgförvaltningsgruppen för Norra Hälsingland och Strömsbruk. Johan är ordförande i LRF Ungdomen Gävleborg och adjungerad i regionstyrelsen i Gävleborg.

– Jag vill vara med och påverka de som inte förstår det vi förstår. Jag tycker att färre och färre inser vikten av en levande landsbygd, även om det svängt lite senaste året, säger Johan Persson.

LRF gävleborg stämma 2023
Per Westberg och Johan Persson

Per Westberg är 50 år och bor i Enånger, Hudiksvall, och driver släktgården Hanses där det bedrivs köttproduktion med nöt och får, skogsbruk samt kursverksamhet med motorsågs- och röjsågsutbildningar. Han jobbar också på gymnasieskolan Nytorp som skogsinstruktör och även med Blå Stjärnans kurser där. Per har varit aktiv i många olika föreningar, bland annat som lokalavdelningsordförande i Enånger-Njutångers LRF.

– Jag hoppas vi ska kunna öka synbarheten av branschen på ett positivt och ärligt sätt som ökar förståelsen och attraktiviteten i våra näringar, så att vi får unga framtida utövare att välja naturbruksbranschen, säger Per Westberg.

Fem motioner behandlades på stämman. Fullmäktige beslutade att två motioner skickas vidare till LRF:s riksförbundsstämma: ”Betala ut jordbrukarstöden tidigare på året”, samt ”Återbetalning av punktskatt för diesel och elektricitet”.

Stämman gästades av Carl von der Esch, förbundsjurist och ledningsstrateg på LRFs riksförbund. Han pratade om hur kriget i Ukraina påverkar det svenska lantbruket och hur det påverkar LRFs roll i det civila försvaret framöver.

LRF gävleborg stämma 2023
Carl von der Esch

LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades Anders Persson. Silvernålen är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst. Medlemmen skall ha lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i lokalavdelningen, kommungruppen eller regionförbundet och därigenom gagnat de gröna näringarna.

LRF gävleborg stämma 2023
Anders Persson

Till Årets lokalavdelning utsågs Järvsö. Fredrik Björklin, Janne Jonhansas, och Kristina Kylin tog emot priset för avdelningens räkning.

LRF gävleborg stämma 2023
Årets lokalavdelning Järvsö: Fredrik Björklin, Janne Jonhansas, och Kristina Kylin
LRF gävleborg stämma 2023

LRF gävleborg stämma 2023

LRF gävleborg stämma 2023

LRF gävleborg stämma 2023