Rapport från LRF Mälardalens regionförbundsstämma 2023

regionförbundssstämma 2023

LRF Mälardalens regionförbundsstämma hölls 15 mars 2023 i Enköping. 128 ombud och runt 200 personer totalt hade samlats för att välja ny ordförande, nya ledamöter i regionstyrelsen, dela ut utmärkelser, samt behandlade motioner.

Tomas Olsson, Kungsör, valdes till ny regionordförande efter avgående ordförande Per Pettersson. Han var tidigare vice ordförande i LRF Mälardalens styrelse och driver Norrby gård utanför Kungsör tillsammans med familjen och en anställd. Huvudinriktningen är lammproduktion, men i företaget finns även spannmålsodling, köttdjursproduktion med dikor, skog och entreprenadverksamhet med kalk- och gödselspridning och rundbalspressning. Tomas har varit lammproducent i 30 år och har utvecklat företaget från 25 till 1 000 tackor med stor inspiration från de stora fårländerna Nya Zeeland och Storbritannien, berättar Tomas.

Tomas Olsson

– En av våra viktigaste uppgifter är att skapa förståelse för den gröna näringens betydelse för samhället. Jag vill att alla medlemmar ska känna att de är en del i arbetet med att trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige. Lönsamhet är A och O. Vi måste ha myndigheter och politiker som möjliggör att vi kan producera livsmedel. Utan företagaren och bonden på gården blir det ingenting. Att kommunicera och skapa förståelse för detta vill jag göra tillsammans med alla, från medlemmen på gården och lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdomen till regionstyrelsen och medarbetarna, säger Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen.

Till vice regionordförande valdes Birgitta Carlsson, Nynäshamn.

Till nya ledamöter i regionförbundsstyrelsen valdes Martin Bäck och Roberth Kihlin.

Martin Bäck är 32 år och kommer från Rånäs utanför Norrtälje, där hans föräldrar driver en mjölkproduktion med 180 mjölkande kor. Han har gått på Bollerups Lantbruksinstitut och är nu bosatt på Rånäs gård där han driver en maskinstation med snöröjning och rundbalspressning. Martin är ordförande för LRF Ungdomen i Stockholms län.

Roberth Kihlin

– Jag vill vara med och föra folkrörelsen framåt samt jobba för en bättre lönsamhet och en hållbar framtid i de gröna näringarna, säger Martin Bäck.

Roberth Kihlin är 54 år och driver nötköttsproduktion utanför Västerås. Han har i hela sitt liv varit aktiv som förtroendevald i olika föreningar, företag och organisationer och LRF-uppdragen har varit många; bland annat som ordförande för LRF Ungdomen i Västmanland, ledamot i dåvarande LRFs länsförbund i Västmanland, ordförande i lokalavdelningen och i Västerås kommungrupp och ordförande i LRF Mälardalens valberedning i cirka 10 år.

Martin Bäck

– Att få vara med och driva föreningar, företag och organisationer framåt är väldigt stimulerande och eftersom jag fortfarande får frågan om att kandidera till olika uppdrag, uppfattar jag det som att andra människor vill ge mig förtroende att driva frågor och verksamheter i olika uppdrag, säger Roberth Kihlin.

Nitton motioner behandlades på stämman och fullmäktige beslutade att skicka sex motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma: ”Ersättning vid intrång”, ”Ingen höjning av intrångsersättningarna på flera år”, ”Markintrång och ersättning”, ”Negativa effekter av att ha naturreservat som granne”, ”Jordbruksverkets utbetalningsplan” samt ”Vi vill se regelförenklingar beträffande mindre dikens biotopskydd”.

Läs mer om hur det gick för motionerna här

Stämman gästades av landsbygdsminister Peter Kullgren som lyfte bland annat Livsmedelsstrategi 2.0. Den ska nu bli verklighet, enligt Kullgren, och fokuserar på en ökad produktion i den svenska livsmedelskedjan, stärka konkurrenskraften, öka marknadsandelen för svenska råvaror i Sverige och en ökad livsmedelsexport.

Peter Kullgren

Även Åsa Odell, förste vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse, besökte stämman och pratade om vikten av att öka Sveriges livsmedelsproduktion. LRFs medlemmar är redo att producera mer mat, men även energi, för att Sverige ska stå väl rustat i händelse av kris eller krig, var hennes budskap.

Åsa Odell

LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades:

  • Agneta Pettersson, Kung Karls LRF, Kungsör
  • Christina Birger, Vallentuna-Täby LRF, Vallentuna
  • Håkan Svanäng, Knivstaortens LRF, Knivsta
  • Krister Andersson, Torstuna LRF, Enköping
  • Lars Andersson, Mälaröarnas LRF, Ekerö
  • Nils Söderberg, Vårdinge-Hölö-Mörkö-Järna LRF
  • Stig Eriksson, Torstuna LRF, Enköping

 

Mottagare av Silvernålen

Moderatorerna för Facebookgruppen Spannmålsbönderna, Kenneth Karlsson och Oscar Volmerstenm uppmärksammades med utmärkelsen LRFs Gröna hjärtat.

Moderatorerna för Facebookgruppen Spannmålsbönderna

Till Årets lokalavdelning utsågs Huddunge-Enåker LRF-avdelning. Det är en aktiv lokalavdelning som erbjuder sina medlemmar ett brett utbud av aktiviteter och som arbetar med påverkansarbete genom att skriva motioner till regionstämman samt skrivelser till LRF Mälardalen.

Årets lokalavdelning

Stämman avslutades med en varm och hjärtlig avtackning av avgående ordförande Per Pettersson.

Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg

Åsa Odell, förste vice riksförbundsordförande LRF

Per Pettersson

Tomas Karlsson avslutar stämman

Nya styrelsen för LRF Mälardalen. Fredrik Melin saknas.

Nya regionstyrelsen