Regeringen får inte glömma markägarna

Åker och kraftledning

Om regeringen vill skynda på processen kring byggande av ledning, jobba då med mark- och vattenförlagd kabel i era regleringsbrev och handlingsplaner. Det skriver Gunilla Kjellsson, ordförande för LRF Västernorrland, tillsammans med Lars Ahlin, ordförande för LRF Jämtland i lokalmedia

Sverige står inför en rejäl omställning för att kunna leverera på de klimatåtaganden som Sverige skrivit under. Politiken verkar treva hur vi som samhälle ska lyckas nå målet om att år 2045 ha netto-noll i utsläpp av koldioxidekvivalenter, och att personbilstransporten ska ha minskat sina utsläpp med 70% redan till 2030. Oavsett hur insatt man är i omställningsarbetet förstår alla att det är höga tal och åtaganden. Och alla behöver bidra. Elproduktionen behöver öka för att ersätta det fossila, och energin som produceras måste vara miljö- och klimatvänlig.

I Västernorrland och Jämtland finns betydande energiproduktion som både nyttjas i regionen och fraktas söderut i landet. Svenska Kraftnät planerar nu att bygga 4 nya stora ledningar som startar och skär genom Västernorrland och Jämtland med riktning mot  Uppsala, Västerås, Hallsberg och Karlstad. NordSyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta de kommande förbrukningsökningar av el. Det är stora investeringar som är nödvändiga, men i all hast genar man i kurvorna. De enda samråden vi hittills sett är myndighetssamråd där markägarna inte inkluderas, och i dessa myndighetssamråd hittar man konsensus så projektet genomförs utan fördröjande frågeställningar.

Skog med elgata

I regeringens klimathandlingsplan som presenterades innan jul beskrivs vikten av snabbare processer kring ledningsbyggande. Hur de genom ökade ersättningar till markägare planerar att snabba på utbygganden. Men det finns inte en rad skrivet om att den största frågan som markägarna vill nå resultat i, nämligen frågan om att gräva ned ledningskablarna i stället för att ha dem luftburna. Att använda mark- och vattenförlagd kabel när elen transporteras vidare mellan regionerna vore att ta ansvar för värdefulla produktionsmarker i anslutning till ledningsgatorna, samtidigt som skogsbruket kan fortgå och därmed bidra till den gröna omställningen. Där har regeringen något som verkligen skulle snabba på processen kring ledningsbyggandet.

Vi är inte kvar i tiden då Sveriges samhälle skulle moderniseras med hjälp av lyse i köken, utan idag handlar det om marknad och bokslut. Ändå nyttjas expropriationsrätten hårt av ledningsintressenterna. Om regeringen vill skynda på processen kring byggande av ledning, jobba då med mark och vattenförlagd kabel i era regleringsbrev och handlingsplaner.
 
Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland
Lars Ahlin, regionordförande LRF Jämtland