Regeringen tar emot förslag om arbetskraftsinvandring som kan påverka livsmedelsförsörjningen

Mikaela Johnsson

Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sveriges gröna näringar. Behov av kvalificerad arbetskraft, som är svårt att ersätta med personer som redan bor i Sverige, är hög. Ytterligare begräsningar från regeringens utredning ”Nya regler för arbetskraftsinvandring” kan påverka den svenska livsmedelsförsörjningen.

Utredaren lämnade i torsdags över betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring med förslag på skärpta villkor från och med den1 juni 2025. 

Utredning föreslår nya skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Införande av ett nytt lönegolv kommer att snedvrida lönesättning ute på gårdarna, något som kommer att försvåra möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare.   

- Om förslagen blir verklighet riskerar en ökad kompetensförlust att påverka svensk livsmedelsförsörjning. Att inte få tillgång till rätt kompetens även från utlandet sätter Sveriges lantbrukare i ett svårt läge, säger Mikaela Johnsson vice ordförande LRF. 

- Lant- och skogsbruket är en central nyckel för att de löpande banden i Sveriges produktion ska snurra och bidra till det svenska totalförsvaret. Tillgången till kvalificerad arbetskraft är helt nödvändig för att vi inte ska få grus i maskineriet, säger Mikaela Johnsson, vice ordförande i LRF. 
 
I Jordbruksverkets senaste rapport om matsvinn framgår det med all tydlighet att åtgärder för att göra det lättare att anställa säsongspersonal är centralt för den svenska livsmedelsförsörjningen. Hos fyra jordgubbsodlare där fallstudier genomfördes var närmare hälften av jordgubbarna kvar i fält efter skörd.  
 
Ett av utredningens förslag som kan underlätta Sveriges livsmedelsförsörjning är möjligheten att förlänga tillståndstiden för säsongsarbete från maximalt sex till nio månader under en tolvmånadersperiod. 

Läs mer

Arbetskraft från tredje land – detta driver LRF