Resa till Bryssel gav bättre förståelse för hur viktigt EU är för Dalarna

Riksförbundsrådet besöker Bryssel
Anita Boman Daniels och Åsa Odell

Anita Boman Daniels är ordförande för LRF Dalarna. Hon var nyligen med på en resa till Bryssel tillsammans med LRFs riksförbundsråd. Läs mer om resan här:

Det var en intressant och spännande resa som gav en viss insikt i det komplicerade system som EU är.

Programmet, som hade ordnats av vår personal på Brysselkontoret var intensivt och bra. Ingrid Rydberg som är chef för kontoret var som alltid bra på att beskriva och förklara arbetet som de gör. Vikten av det lobbyarbete som de och andra gör blev väldigt tydligt, berättar Anita Boman Daniels.

– Jag förstod hur viktigt det är att vara med och påverkan frågan i ett tidigt skede, innan förslaget läggs för att ha störst möjlighet till förändring. Vi förstod också att det sättet som organisationer jobbar tillsammans t.ex. bondeorganisationen Copa-Cogeca är nödvändigt för att nå framgång, säger Anita Boman Daniels.

LRF riksförbundsråd besöker Bryssel

Anita Boman Daniels berättar vidare att de fick lyssna till Wolfgang Burtscher, Director General på AGRI (Agriculture and Rural Development). Han pratade om gröna given och avlutade med att på sikt måste livsmedelsproduktion ha ett större fokus på hållbarhet. Detta var  något som samtliga representanter från olika direktorat framhöll hållbarhet.

Pekka Pesonen är generalsekreterare för Copa-Cogeca. Han var kritisk till att EU driver projekt som NRL (Nature Restoration Regulation) utan att ta  hänsyn till bönders lönsamhet. Han tryckte också hur viktigt det är att LRF för fram detta till regeringen.

Emma Weisner (C) och Jessica Polfjärd (M) var de EU-parlamentariker Anita Boman Daniels och de andra fick lyssna till. De berättade om de frågor de driver och att Ukraina kommit högst upp på dagordningen senaste året.

– Jag har fått en bättre förståelse för hur viktigt det är för oss i Dalarna att vi lyfter exempel på hur lagstiftning från EU försvårar den produktion vi bedriver både inom jord och skog. Det är också svar på frågan varför EU är så viktigt för våra näringar. Att vi får bra villkor inom CAP är avgörande för lönsamheten i vår livsmedelsproduktion, säger Anita Boman Daniels.

De fick se en del av det komplex system som EU är och fick en större förståelse för hur viktigt det är att kunna vara med att påverka de förslag som läggs inom olika områden. Förslagen är ju ofta sådant som kan få stor direkt påverkan på oss i Sverige, avslutar Anita Boman Daniels sin sammanfattning av resan till Bryssel.

Läs mer om besöket i Bryssel här.