Resultat från projektet Skogens kraft

I mars 2020 startades projektet ”Skogens Kraft - för mångbrukare i Småland, på Öland och Gotland. Projektet har syftat till att stärka det småskaliga småföretagandet med skogen som bas. Nu avslutas det synnerligen lyckade projektet med en avslutningskonferens på Gotland. Här kan du läsa om resultatet.

null