Rolig kväll med Gullspångs kommungrupp.

Gullspångs kommungrupp, årsmöte
Foto: Petra Wirtberg

Många kom på årsmötet som under kvällen beslutade att skicka vidare tre motioner till regionstämman den 15 mars i Vara. Adam Gruvaeus, regionstyrelsen berättade om remissen Framtidens folkrörelse och tryckte på vikten av att svara och lämnar sina åsikter.

Den fina nya konferenslokalen på Struppkärrs gård, Hova var välfylld när ordförande Bo Hagström hälsade välkomna, Glad och tacksam över att det var så många som hörsammat inbjudan.

Petra Wirtberg, folkrörelseutvecklare fick inledda kvällen. Vi tillhör en stor region med 68 kommungrupper i LRF Väst, det är i dessa som kraften i det kommunala näringspolitiska arbetet finns. Tjusningen är att det ser olika ut beroende på i vilken kommun man bor och engagerar sig. Foldern kommungruppsarbetet och den kommunala reformagendan delades ut.

Årsmötets förhandlingar var väl förberedda och mötet gick fort. Omval på alla i styrelsen med en komplettering i valberedningen där man nu blir berikad med en kvinna i en annars mansdominerad styrelse och valberedning.

Gullspångs kommungrupp är aktiva motionsskrivare och från att ha förberett 2 motioner bland annat om veterinärbristen och problem med kronhjort i kommunen kom man på under mötet att man skall skriva ytterligare en om vargen.

Adam Gruvaeus, regionstyrelsen pratade om folkrörelse remissen. Mycket viktigt att man svarar och lämnar sina åsikter.

Under kvällen bjöds det på kaffe och serverades smörgåstårta. Jan Ericsson berättade om företaget, Stuppkärrs skog AB, ”Din lokala partner inom skog, häst och lantbruk.” och innehåller olika delar som skogsentreprenör, hästfoderproducent, inackorderingsstall och utbildning samt lantbruk, se hemsida: https://www.struppkarr.se/ .

Kvällen avslutades i den nybyggda verkstaden.

Petra Wirtberg