Rörflen som klimatsmart stallströ

Rörflen på åker.
I Norrbotten och Västerbotten har några bönder under de senare åren tagit fram en ny produkt – ett rörflensströ för stall och odling.

Rörflen är en mångsidig gröda. Den används som bland annat foder, bränsle och biogasråvara. I Norrbotten och Västerbotten har man under de senare åren även tagit fram en ny produkt – ett rörflensströ för stall och odling.

För några år sedan började intresset för rörflen till biobränsle svikta. Några rörflensodlare valde då att tänka om och startade ett innovationsprojekt* där syftet var att utveckla en lönsam ströproduktion på gårdsnivå. Det var lantbrukarna Sven-Erik Wiklund i Skellefteå, Nils-Gunnar & Andreas Mattsson i Umeå, Bengt & Anders Erlandsson i Nybro samt Glommers Miljöenergi.

Två demonstrationsanläggningar har utvecklats, hos Glommers Miljöenergi AB i Arvidsjaur och Väståkra gård i Umeå, där en polsk skruvpressteknik har kompletterats med lösningar som gör produktionen automatiserad och anpassad efter de behov och önskemål som finns. Resultatet blev Klimatströ ®, med ett skyddat varumärke.

Höns på strö gjord på rörflen, så kallad Klimatströ.
Klimatströ kan användas som strö till djur och ger en mjuk och stabil bädd för djuren. I odlingsbäddar kan den ersätta torv.

Rörflen i kretslopp

Rörflen som är ett flerårigt, lättodlat gräs kan bli upp till två meter högt. Gräset är uthålligt och med rätt skötsel kan det ge en hög avkastning på upp mot 7-8 ton torrsubstans per hektar. Den odlas på outnyttjade marker och bidrar därmed till en kan ökad kolsänka. Rörflenets växtlighet är likartad i hela Sverige, men Norrbotten och Västerbotten står för den största odlingen.

– Rörflen skördas vanligtvis på våren, vilket ger en av naturen torkad råvara, då stor del av näringen kan lämnas kvar i marken till nästa växtsäsong, berättar Cecilia Wahlberg Roslund, projektledare hos RISE, Research Institutes of Sweden som samordnar utvecklingen med hjälp av ett europeiskt projekt för att skapa värden på outnyttjade gräsmarker. (www.gograss.eu

Cecilia Wahlberg Roslund
Cecilia Wahlberg Roslund, projektledare hos RISE, Research Institutes of Sweden

Drygt och lätthanterligt

För att producera just Klimatströ värmebehandlar och pressar man rörflen vilket resulterar i ett drygt, lätthanterligt strö för djur i stallar och ladugårdar eller i odlingssubstrat, kompost eller som täckmaterial inom trädgårdsbranschen.  

– Fördelarna med Klimatströ som strö till djur är att det ger en mjuk och stabil bädd för djuren. I odlingsbäddar kan den ersätta torv och därmed gynna klimat och miljö berättar Cecilia Wahlberg Roslund.

Värmebehandlingen av Klimatströet eliminerar bakterier, mögelsporer och motverkar ofrivillig fröspridning. Ströet absorberar både fukt och lukt samt bryts ned snabbare än spån. Stallgödsel med strö av rörflen ger både ett högre gödselvärde och även en högre biogasproduktion i jämförelse med spånet.


Vill du bli ströproducent, eller vill du testa rörflensströ hos dina djur? Läs mer här!

* Innovationsprojekt ”KLIMATSTRÖ Lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp” pågick mellan 2018-2020 och finansierades av Jordbrukverkets Landsbygdsprgram och EIP-Agri.

Bal med Klimatströ gjord på rörflen.
Ströet absorberar både fukt och lukt samt bryts ned snabbare än spån.