Rundtur med politiker i Sala arrangerad av LRFs kommungrupp

Norrbäck Sala

LRFs kommungrupp i Sala bjöd kommunstyrelsen och tjänstepersoner på en rundtur i kommunen för att lyfta viktiga frågor för gröna näringen.

Totalt åkte ett tjugotal personer runt i Sala. Det blev en rad stopp längs vägen, bland annat hos Oscar och Cecilia i Norrbäck, samt Thomas i Hedåker.

Per Nyström, ordförande för LRFs kommungrupp i Sala var arrangör och guide på bussresan. Han berättar att rundresan har varit planerad i flera år men kunde först nu bli av.

– Vi har planerat i några år. Vi har varit på gång flera gånger, men så blev det pandemi och annat kom emellan. Nu gick det att verkställa, vilket vi  är väldigt glada för, berättar Per Nyström.

Per Nyström
Per Nyström

– Tanken är dels att visa hur stor kommunen är geografiskt och berätta om gröna näringen. På den här rundturen visar vi på effekterna av översvämningarna. Det är viktigt att man tänker till om hur vatten ska hanteras. T.ex. är man på gång med vattenskyddsområden och där har vi talat om vad vi tycker är lite problematiskt. Vi menar att man måste tydligare utgå från vilka effekter de åtgärder man föreslår får för markägare och de som verkar på landsbygden.

Det fanns gott om tid att diskutera för LRF viktiga frågor vid varje anhalt, men också förstås på bussen.

– Vi har ett bra samarbete med tjänstepersoner i kommunen, och politikerna lyssnar, men ibland tycker vi inte lika förstås, avslutar Per.

Efter en avslutad rundtur konstaterar Per Nyström att det blev en lyckad dag och att kommungruppen hoppas göra detta till en återkommande aktivitet.

Öppen eld