Så arbetar LRF med svinpesten

Vildsvin
Det är viktigt att komma ihåg att afrikansk svinpest inte smittar till människor, andra djur eller och att det är ofarligt att äta svenskt griskött. Den kunskapen behöver vi hjälpas åt med att sprida.

Onsdagen den 6 september konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest hos ett dött vildsvin utanför Fagersta. Redan samma dag kallade Jordbruksverket bland andra LRF, tillsammans med flera myndigheter och aktörer i branschen, till ett första samverkansmöte. LRF aktiverade omgående en krisgrupp som har arbetat hårt sedan dess.

Smittan tillsammans med medföljande restriktioner innebär ett mycket allvarligt läge och vi behöver alla hjälpas åt att begränsa och utrota smittan. LRF har en god beredskap när kriser i vår omgivning uppstår. Det tillsammans med bra och upparbetade kontakter gör att vi kan ha nära dialog med både myndigheter och andra berörda parter.

LRF arbetar mycket brett och djupt i alla frågor som rör svinpesten, men har analyserat att det finns tre frågor som är prioriterade för våra medlemmar just nu.

En av dem är ersättningsfrågan. Vi analyserar vilka konsekvenser restriktionerna innebär för våra medlemmar i området, oavsett produktionsinriktning. Vi har kontakt med både myndigheter och beslutsfattare i frågan. LRF:s inriktning är att alla verksamheter som drabbas av restriktionerna ska kompenseras.

En annan fråga är reduceringen av vildsvinsstammen. LRF har länge jobbat för att reducera vildsvinsstammen och modernisera jaktförordningen anpassat till dagens vildsvinsläge. Den måste anpassas till en effektiv jakt och en tryggad livsmedelsproduktion.

Vi bevakar också frågan vad gäller smittsäkerheten vid avfallsanläggningar runt om i landet. Idag är ansvaret för anläggningarna delegerat till främst kommuner och det finns inga krav på stängsel. Givet situationen behöver detta omgående ses över.

Det finns många frågor om nuläget och vad som gäller i det drabbade området. Myndigheterna har bra information på sina webbsidor som ständigt uppdateras, och vi rekommenderar dessa för aktuell information. En del frågor som kommer till LRF ser vi att det inte finns svar på hos myndigheterna. En viktig uppgift för oss är därför att samla upp dessa och skicka till myndigheterna så att informationen blir så tydlig som möjligt.

Här hittar du aktuell information och vi uppdaterar webben löpande.

Och slutligen...

Det är viktigt att komma ihåg att afrikansk svinpest inte smittar till människor, andra djur eller och att det är ofarligt att äta svenskt griskött. Den kunskapen behöver vi hjälpas åt med att sprida. Afrikansk svinpest är något vi sett i andra länder och vi vet att det går att bekämpa. Vi vet att både Belgien och Tjeckien lyckats med arbetet att utrota afrikansk svinpest. Vi ska också komma ihåg att vi redan idag i lantbruket har goda rutiner för att undvika/bekämpa smittor.

Vanliga frågor och svar

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

Frågor och svar om afrikansk svinpest - SVA

Frågor och svar om afrikansk svinpest (livsmedelsverket.se)