Svenskt grisföretagande

Sverige är ett av de minsta grisländerna i EU. Trots det gör vårt grisföretagande avtryck och många svenska grisbönder har tagit emot besökare från andra länder som vill titta på den svenska modellen. 

Svenska grisproducenter arbetar sedan långt tillbaka med förebyggande hälsovård och de svenska grisarna föds upp enligt svenska djurskyddsregler som ställer högre krav på uppfödningsmetoder än vad andra länder inom EU gör. 

I Sverige har grisar större ytor än grisar i andra länder, de får behålla sina svansar, får daglig tilldelning av strö för sysselsättning och den svenska djurskyddslagen säger att suggorna ska få gå fritt och utöva sitt viktiga bobyggnadsbeteende i samband med grisning. 

Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning i djurbesättningar, ett bevis på god djurhälsa och god djuromsorg. 

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

1 % av den europeiska marknaden

Det finns cirka 1100 grisföretagare i Sverige och det slaktas varje år 2,6 miljoner grisar. Det är en liten siffra i europeiska mått mätt som motsvarar cirka 1%. I Danmark är motsvarande siffra 20 miljoner, i Tyskland 58 miljoner och i Frankrike 25 miljoner grisar.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Så håller Sveriges bönder grisarna friska

 • Gruppen grisar hålls ihop hela vägen där det är möjligt. Ger en lugnare miljö och minskar risken att sjukdomar sprids. 

 • Större utrymmen. Gör att smitta inte sprids så lätt och minskar stressen. 

 • Grisarna får strö eller halm att sysselsätta sig med. Djuren blir lugnare och biter inte varandra. 

 • Stallen töms, rengörs och hålls tomma med jämna mellanrum. Risken för virus och bakterier minskar. 

 • Tillsyn ofta. Då kan man snabbt upptäcka skada eller sjukdom, sätta in en åtgärd och hindra utbrott. 

 • Avel på robusta individer för friska och välmående djur. 

 • Bra foder som skapar bra tarmflora. Det ger färre magsår och diarréer. 

 • Noga anpassad ventilation, värme och kyla. Gör att grisarna mår bra och håller sig friska. 

 • I de fall djur eller sperma importeras testas de innan. Det minskar risken för sjukdomar. 

Till sidomenyn

Det här vill LRF

LRF vill ha konkurrenskraftiga lönsamma grisföretag som investerar för framtiden. Det handlar om att förbättra för de svenska grisföretag och branschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom fem fokusområden: 

 1. Köttspecifik näringspolitik
 2. Klimat och hållbarhet
 3. Omvärlds- och marknadsanalys
 4. Opinion / Kommunikation
 5. Forskning och innovation
Till sidomenyn

Det här gör LRF för svenska grisbönder

LRF, tillsammans med Sveriges Grisföretagare, för dialog med viktiga parter för näringens utveckling om , svensk grisproduktions många fördelar och betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen i syfte att stärka denna näring. Ett av verktygen vi använder oss av är Köttbondepanel gris, för att snabbt få svar på aktuella frågor och utmaningar som hjälper oss att prioritera rätt i vårt dagliga arbete. 

Tillsammans med övriga aktörer inom näringen har LRF förbättrat konkurrenssituationen för den svenska grisbonden genom att få till ersättningar för det goda djuromsorgsarbetet plus lättnader i regelverk som kostat näringen stora summor pengar. Några exempel på detta är:

 • Betongdirektivet (utebliven försämring på 200 miljoner kronor)
 • Grismärkning (1-2 miljoner kronor mindre kostnad per år)
 • Investeringsstöd (30 miljoner kronor)
 • Fri utbildning i bedövad kastrering (30 miljoner kronor)
 • Minskade slaktdjursavgifter (90 miljoner kronor)
 • Suggpengen (110 miljoner kronor)
 • Ersättning för delar av merarbetet för bedövning, smärtlindring och vaccinering samt medicinkostnader
 • Torkstöd 2018
 • Krisstöd 2022 
Till sidomenyn

LRF Kött

LRF Kött är en branschavdelning inom LRF som ska öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom att bland annat arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys och kommunikation. 

LRF Kött
Till sidomenyn Till sidomenyn