Så här mycket svensk mat serveras i din kommun!

Bilder från bloggträff utanför Jönköping 11 november 2012. Foto: Mikael Nyander
Foto: Mikael Nyander

Länsstyrelsen i Västra Götaland har undersökt hur mycket svensk mat som serveras i de offentliga köken runt om i Västra Götaland. Statistiken visar att andelen svenskt ligger högt.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland med Pernilla Fischerström, processledare för Offentlig upphandling i spetsen som varje år frågar kommunerna om ursprunget på maten.

LRFs kommungrupper runt om i Västra Götaland har gjort ett gediget arbete genom att de har berättat för politiker och tjänstemän om vikten av att välja svenskt.

Kolla hur det ser ut i din kommun här: 

Clara Hyltbäck