Samtal om skogen på länsresidenset i Karlstad

Ola Ekstrand
Foto: Ola Ekstrand.

Måndag 15 januari befann sig delar av LRF Värmlands regionstyrelse på länsresidenset i Karlstad för arbetsmiddag med bland andra landshövding Georg Andrén, länsråd Emma Spak, Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, chefen för Naturvårdsverkets naturavdelning Claes Svedlind, avdelningschefer på länsstyrelsen Värmland samt representanter från Mellanskog, Naturskyddsföreningen och Sveriges Jordägareförbund.

Mötet modererades av landshövding Georg Andrén som under middagen skickade ordet mellan de olika deltagarna samtidigt som han ställde frågor. Ett väldigt effektivt och trevligt upplägg som resulterade i en intressant kväll med många bra samtal.

Inkludera fler skyddsformer

Under middagen diskuteras bland annat frivillighet för skogsägare, innebörden av certifieringar, bristande viltförvaltning och vilka siffror för skyddade områden som idag redovisas till EU. Det sistnämnda diskuterades även efter middagen med Claes Svedlind från Naturvårdsverket med en positiv respons. Claes var lösningsorienterad och öppen för att kunna redovisa andra siffror till EU än de gör idag. Bland annat genom att inkludera fler skyddsformer än de vi har idag och räkna med exempelvis bryn, frivilliga avsättningar och landskapsskydd. Det senare är en skyddsform som existerar i bland annat Tyskland där brukande av åker och skog skyddas från exploatering samtidigt som arealerna kan redovisas som skyddade till EU. 

Bra dialog och invit till framtida möte 

Vidare diskuterade styrelsen också skydd och skötsel av natur med Linda Sundström på länsstyrelsen. Även det en bra dialog som mynnade ut i en invit till ett framtida möte i mindre sällskap. 

Sammanfattningsvis en bra kväll där styrelsen knutit nya kontakter och ökat förståelsen för skogsbruket i Sverige. 

 

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se
010-184 26 28