Seminarium om KMV

Under veckan anordnade LRF ett seminarium som visade på skillnader i tolkning av Vattendirektivet och hur arbetsprocessen ser ut.

Tisdagen den 13/12 arrangerade LRF ett seminarium om kraftigt modifierat vatten där myndighetsanställda från England, Tyskland, Danmark och Sverige deltog. En representant från varje land fick presentera hur man arbetar med KMV och det tydliggjordes hur mycket det skiljer sig åt i de europeiska länderna. Det är både skillnad i tolkning av Vattendirektivet och hur arbetsprocessen ser ut.

Från Sverige deltog som åhörare bland annat representanter från HaV, Länsstyrelser och Vattenmyndigheter vilket var glädjande för LRF. I slutet av seminariet diskuterades det svårigheter och hinder med KMV och kostnad och finansiering lyftes upp som en faktor.

LRF arbetar vidare med KMV frågan och hoppas på en fortsatt dialog och samarbete med andra länder och Sveriges myndigheter.