Sjukhuset i Karlstad byggs i trä, det första i Sverige

Träbyggnation, Erik Evestam Jim Nilsson Daniel Andersson
Från vänster Erik Evestam, regionråd, Jim Nilsson, projektchef regionfastigheter och Daniel Andersson, LRF Värmland. Foto: Clara Hyltbäck.

Nyligen togs beslutet att Sjukhuset i Karlstad kommer att få en stomme i trä, något som välkomnas av LRF Värmland.

- Vi tycker det är jätteroligt att regionen väljer att bygga i trä, vi är positiva till det och bra att regionen tar detta ansvar och visar att det går, säger Daniel Andersson som är skogsansvarig i styrelsen för LRF Värmland.

- Men det är inte så enkelt som det ser ut på pappret, säger Jim Nilsson som är projektchef för regionfastigheter.

- Eftersom vi bygger i trä kommer vi att få olika våningshöjder och det har vi fått lägga en del tid på att projektera för. Vi kommer också att återanvända en del av det befintliga materialet såsom tegelstenar, men inomhus vill vi ha gestaltningen av att det är byggt i trä, säger han.

Byggnationen kommer att pågå fram till 2036 och samtidigt kommer region Värmland att bedriva sjukhusvård för värmlänningarna.

- Vi kommer täcka bygget i Värmlands största tält och det har ju en del utmaningar säger Erik Evestam som är regionråd och en av de som fattat beslutet.

Resan fram till att bygga i trä har pågått länge, men Jim Nilsson upplever en tydlig viljeriktning från politiken, men det har varit svårt och det har pågått 12 parallella processer samtidigt för att knyta ihop projektet.

- Det är mycket som man inte tänker på men som vi som sjukhus måste ta i beaktande, exempelvis kommer det bli stökigt under tiden vi bygger men vi hoppas att det kommer att flyta på bra, säger Jim Nilsson.

Den totala byggytan kommer att uppgå till cirka 10 hektar och hela bygget med mottagningshuset kommer att bli 7 våningar.  Hela projektet kommer att kosta 7 miljarder.

- Det gamla sjukhuset är 100 år så nu bygger vi det nya i trä för att det ska stå i hundra år till och under tiden lagra in kol, säger Erik Evestam.

Daniel Andersson från LRFs regionstyrelse hoppas att det kommer bli värmländskt trä i stommen men om det blir svenskt blir han nöjd.

- Vi är ju ett skogslän så det borde ju gå att ordna trä från Värmland, avslutar han.

Clara Hyltbäck