Skogens potential tydlig för länets politiker

Anna Åman
Efter presentationer och samtal var det skönt att kura runt brasan.

Måndag 27 november bjöd LRF ut ledande politiker till en skogsdag utanför Nora för att särskilt prata om hur enskilda skogsägare kan bidra till Sveriges miljömål. Det blev även samtal om skogens betydelse för samhället och hur skogen kan bidra till lösningar på våra klimat- och energiutmaningar.

Det blev en blandad skara riksdagspolitiker och regionpolitiker, med olika uppdrag både i den nationella politiken och för den regionala utvecklingen. 

Erik Sandberg ordförande LRF Örebro hälsade välkommen och tog avstamp i det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet som ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av en växande bioekonomi!” 

Skogen är viktig för klimatomställningen  

Gustav Melin som tidigare arbetat på Svebio förklarade energipolitikens betydelse för att antingen utveckla eller begränsa användningen av skogsråvara till bioenergi eller drivmedel.  

– Den svenska skogen bidrar idag med ungefär dubbelt så mycket energi som den svenska kärnkraften, omkring 110 TWh. Det finns stor potential att hämta i de avverkningsrester som ändå bara ligger och multnar i skogen. Det kan till och ur beredskapssynpunkt göra landet mer oberoende av andra länder, betonade Gustav. 

Här finns en stor potential. Vi behöver både el, biobränslen och använda mindre fossilt samtidigt. Men långsiktiga politiska villkor och förutsättningar har mer att önska. Vi hade redan kunnat vara där om vi fattat rätt beslut tidigare, säger han 

Jobben finns i näringen

Kompetensförsörjningen visade sig vara en prioriterad fråga som politikerna fångade ur flera perspektiv. Det är oerhört viktigt att unga väljer samhällsbärande yrken, där skogs- och lantbruk är viktiga branscher nu och framöver.  

– Arbetskraftsbehovet är enormt och redan nu ser vi att antalet förare till skogsmaskiner inte kommer att räcka till. Det innebär att vi inte kan få ut tillgängligt med råvara, i den takt vi kan och önskar, påtalar Kolbjörn Kindströmer som denna dag är markvärd men han är även ordförande i föreningen Skogsentreprenörerna.

Flera positiva trender

Diskussionen om skogsägarnas bidrag till miljömålen tog avstamp i historien från svedje- och bergsbruk till första skogsvårdslagen 1903 med återplanteringskrav. Ett ”paradigmskifte” gjordes med senaste skogsvårdslagen 1993 där produktionsmål och miljömål ska förenas.  

Det finns flera positiva trender för biologisk mångfald utifrån det och skogens långa ledtider.  

– Men vilka mål strävar vi egentligen efter? Vad har vi nu och finns det ramar för när vi skyddat nog med areal? Det får inte vara en ekonomisk risk att utveckla naturvärden och naturvård ska inte behöva beslutas i domstol, varnade Kolbjörn.

Rimliga och rättssäkra beslut

Alla var överens om att dagens artskyddshantering inte är rimlig, det behövs ändring, för nu är det enskilda skogsägare som kommer i kläm, inte sällan behöver man utreda och bevisa att arter INTE finns utifrån rapporteringar som vem som helst kan lägga in något i artportalen utan kvalitetssäkring.  

Nu kommer ytterligare krav från EU om naturrestaurering, koldioxidhandel och satellitövervakning, utfallet av dessa EU-beslut, som ska implementeras i en svensk kontext, behöver vara rimliga och rättssäkra. 

– Vi behöver även en likvärdig rapportering av skyddad natur. Idag är det mycket skog i Sverige som inte räknas trots att den inte brukas. Skog med samma restriktioner hade räknats som skyddad i andra europeiska länder, säger Erik Sandberg.  

Viktig resurs för samhället

Skulle vi räkna lika ligger Sverige i topp med skydd och restriktioner i skogsbruket. Räknar vi formellt skydd, frivilliga avsättningar, lågproduktiva skogar och generell hänsyn i skogsskötsel är närmare 26 procent av skogsmarksarealen undantagen från skogsbruk. 

Politiker från S, C, SD och MP fick träffa Erik Sandberg, Fredrik Gehrke och Sara Staffare Granqvist från regionstyrelsen. Under summeringen flödade intrycken. “Det är mer komplext än man anar att driva ett eget skogsbruk”. “Låt oss ta vara på enskildas drivkrafter”: “Politiken måste ta ansvar för att regelverk är rimliga och rättssäkra”.  

Politikerna var även samstämmiga över att skogen är en viktig resurs för samhället, både för råvara och miljövärden.