Skogsutredning med rätt intentioner

Igår kom regeringen med besked att en ny skogsutredning ska genomföras. Utredningen ska behandla flera områden av det svenska skogsbruket så som svensk lagstiftning kontra EU-lagstiftning och förbättrad skogsskötsel. – Jag är positiv, äntligen en utredning med rätt intentioner där man faktiskt väljer att trycka på de problemområden som vi så länge påtalat från skogsbruket, säger Johan Nyman, LRF Jönköpings län.

Utredningen ska inte bara analysera nuläget utan också blicka framåt och ta fram förslag på nya modeller för exempelvis avverkningsanmälningar. Jordbruksministern meddelade på pressträffen att man ska öppna upp för att göra om förfarandet med avverkningsanmälningar och samråd. Ett förslag som nämndes var att anmälningsplikten ska regleras utifrån den arealen skog du äger och storleken på avverkningen.

– Jag tror att det är positivt och kan ge mer flexibilitet i skogsbrukandet men vi får vara vaksamma på att inte mer ansvar rörande exempelvis artskyddet samtidigt läggs på skogsbrukaren. 

Till särskild utredare utsågs Göran Örlander, professor emeritus med lång erfarenhet inom svenskt skogsbruk från bland annat SLU, Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna.

– Helt rätt kompetens till denna typ av utredning där skogen som resurs är fokus. Vi vet sedan tidigare att utredningar inte alltid blir vad man hoppas på men här finns alla möjligheter för ett gott resultat. Skogsbruket kan med rätt förutsättningar bidra till en hållbar framtid och en biobaserad ekonomi utan att försämra för arter och miljö och det hoppas jag att utredningen ska visa, säger Johan Nyman.