Skolmaten får inte vara ett kommunalt lotteri

skolmatsal i Gunnarbyn, Boden

Kommer eleverna i din kommun vara vinnare eller förlorare? Det avgörs i den kommunala budgetförhandlingen som just nu pågår.

Trots att studier visar att näringsriktig mat under skoltid är avgörande för elevernas betyg, hälsa och framtida jobb, så diskuteras det ändå i vissa kommuner om att dra ner på kvaliteten på maten.

En nyligen genomförd undersökning visar att 9 av 10 kostchefer är oroliga över att de tvingas till kraftfulla försämringar i sina skolmatsalar, om de inte får mer resurser för skolmaten.

Samtidigt växer intresset för skolfrukostfrågan lavinartat. De som provat vittnar om lugnare elever, goda effekter på fysisk och psykisk hälsa, studiero och bättre skolresultat, och en förbättrad arbetsmiljö för lärare och andra som arbetar i skolan.

Hur det blir i din kommun återstår att se. Men det kan alltså bli så att den elev som bor i en kommunen kan serveras både frukost och näringsriktig lunch medan kompisen i grannkommunen får en näringsfattig, billig lunch.

Skolmaten till våra elever och framtida beslutsfattare kan inte vara ett lotteri på detta sätt. Att LRF nu har tillsatt en Skolmatskommitté som bland annat ska titta på dessa ojämlika förhållanden är glädjande. En fråga som skolmat väcker engagemang och starka åsikter, så att samla kompetens från olika delar av samhället som ska ta fram mer fakta om hur man ökar jämställdheten i våra skolmatsalar är ett mycket bra initiativ. Vi i LRFs kommungrupper hoppas nu att samtliga beslutsfattare följer Skolmatskommissionens arbete noga och tar del av deras analyser.

För skolmaten handlar inte bara om mätta magar hos eleverna. Måltiden är mycket mer än så. Den är en samlingspunkt där elever och lärare träffas och kan prata och diskutera. Den skapar gemenskap, något som är allt viktigare i ett samhälle som blir allt mer polariserat, och den bidrar till att öka vår livsmedelsberedskap.

Prognosen för 2024 är att kommuner och regioner kommer att göra ett underskott på totalt 28 miljarder, men kom ihåg att varje satsad krona på skollunchen ger fyra kronor tillbaka i ett längre samhällsperspektiv i form av ökade betyg och därmed högre lön.

Vi lokala lantbrukare bidrar gärna till att servera eleverna i våra skolor råvaror som håller världsklass i hållbar och djurvänlig matproduktion.

Mikael Jogevall, ordförande Munktorps LRF-avdelning

Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen

Debattartikeln är publicerad i Bbl/At.