Stihna Johansson Evertsson, föreslagen ny ledamot i LRF Sydosts regionstyrelse

Stihna Johansson Evertsson 3
Stihna Johansson Evertsson, föreslagen ny ledamot i LRF Sydosts regionstyrelse

Valberedningen i LRF Sydost är nu klara med sitt årliga arbete inför stämman och i år blir det inte så många förändringar i regionstyrelsen. Som föreslagen ny ledamot i regionstyrelsen hittar vi Stihna Johansson-Evertsson och här får vi lära känna henne lite bättre. Johan Refónd avgår vid stämman.

Hej Stihna! Berätta lite om dig själv

Jag växte upp på en mjölk- och skogs gård i Västra Götaland. Utbildade mig på Naturbruksgymnasiet, Strömma i Sätila och sedan till Lantbrukstekniker på Stora Segerstad i Reftele.  Som 18-åring blev jag medlem i LRF och kände både gemenskap och kraften i att gå samman för att påverka så väl politiken som att inhämta kunskap för att kunna ta de bästa besluten byggt på kunskap och givande diskussioner för det egna företaget. Jag äger idag min föräldragård i väster Götaland samt driver gårdshotell i Högsby och tror på att oavsett vilken produktion man har på sin gård så behöver vi varandra och ska använda kraften i LRF- organisationen till påverkan för våra frågor.

Vilka frågor inom LRF Sydost tycker du är viktigast att driva?

Jag tycker att det är givet att en av de absolut viktigaste frågorna är möjligheterna att odla och bruka så mycket skog, mark och vatten som möjligt. Både för livsmedel, byggmaterial och energiråvara. Dels för att öka vår självförsörjningsgrad och för vårt klimat, hållbarheten och för kretsloppets skull, men också för att det är viktigt att det finns en god möjlighet att tjäna pengar i alla de gröna näringarna!

Företagares egenmakt, äganderätten och regelförenklingar är också hjärtefrågor för mig.