Stora som små på gårdsbesök, över 350 elever har besökt en gård under april och maj

Varbergs kommungruoo, 2024
Vid en stationen fick eleverna veta mer om växtodling och pröva att para ihop rätt sädesslag med rätt färdig produkt. Foto: Varbergs kommungrupp.

Vackert väder, nyfikna barn och ungdomar, ja så kan vi sammanfatta LRFs kommungruppers besöks- och branschdagar för barn och ungdomar som hållits den senaste tiden i Västra Götaland och Halland.

Målgrupperna för besöken har varierat, allt från lågstadiet till högstadiet där ungdomarna snart ska välja gymnasieutbildning. Ett viktigt arbete som LRFs kommungrupper gör för att få fler att kanske vilja jobba i branschen i framtiden.

Branschdag för åttondeklassare på mjölkgården Gärdet

LRFs kommungrupp i Ulricehamn anordnade en branschdag för 8:e klassare på mjölkgården Gärdet, Hössna.

- Vi märker ett ökat intresse för våra näringar och allt fler söker sig till naturbruksutbildningarna, vi vill inspirera ungdomarna att lära sig mer om lantbruket och informera dem om hur ett modernt jord- och skogsbruk ser ut och berätta om de betande djurens betydelse för svensk matproduktion, säger Bo Gotting.

Branschdagen hade engagerat flera olika aktörer, bland annat träffade ungdomarna Södra skogsägarna, Naturbruksgymnasier men också KLS och Gäsene mejeri. Eleverna fick lära sig mer om växtodling och titta hur det ser ut i en modern mjölkladugård. De fick också möjlighet att knyta kontakter med andra ungdomar som är engagerade inom lantbruk och LRF Ungdomen Sjuhärad fanns på plats för elevernas frågor.

- Det är ganska många år sedan vi hade elever ute på gårdsbesök här i kommunen, men vi kände att nu är det läge att visa upp vår bransch. Vi har haft en jättebra bra dialog med skolan och Maria Fehrm, som är Samordnare Skola-Arbetsliv på Ulricehamns kommun har hjälp oss att hålla ihop besöket, detta är ett samarrangemang mellan flera aktörer och vi hoppas att ungdomarna blir inspirerade, säger Bo Gotting.

Varbergs kommungrupp 2024
Magnus Arvidsson på Klevagård, berättar om gårdens grisar. Foto: Varbergs kommungrupp.

240 elever har besökt fem gårdar

LRFs kommungrupp i Varberg har i vår satsat på att erbjuda alla grundskolor i kommunen ett gårdsbesök, fem skolor nappade och ca 240 andraklassare har varit och besökt fem gårdar.

Bockstensskolan i Varberg besökte Magnus Arvidsson med familj på Klevagård i Varberg, han har både köttdjur och grisar. Barnen bubblade och det var knappt Magnus fick en syl i vädret när barnen fnittrade, tjattrade och var helt fascinerade av grisarna som bökade i halmen. ”Vi har 175 suggor och det mesta av fodret odlar vi på gården” upplyste Magnus barnen om, han berättade också hur länge en sugga är dräktig.

Magnus berättade också och om växtodlingen, barnen fick möjlighet att provsitta en traktor. De fick också para ihop rätt sädesslag med rätt färdig produkt och så fick de med sig Bonden i Skolans sommarbingo. Barnen åkte sedan traktor och vagn till ett bete lite längre bort där de fick titta på köttdjuren.

- Vi erbjöd alla 24 grundskolor i Varberg gårdsbesök, 5 skolor nappade och det har varit lågstadiet som kom ut. Vi har haft samma upplägg på alla gårdsbesök och vi har haft dem nu i april och maj. Jag vill säga ett stort tack till alla gårdar som ställt upp, trots bråda tider med vårbruk, säger Per Nilsson, ordförande för LRFs kommungrupp i Varberg.

Jens Gustavsson, 2024
Eleverna får lära sig mer om skogens träd och vad de används till. Foto: Jens Gustavsson.

Vilka träd finns i skogen och vad odlas på åkern?

I Falkenberg hade kommungruppen bjudit ut 40 ungdomar från Apelskolans åk 7 för att lära sig mer om de gröna näringarna.

- De fick denna varma dag lära sig om hur mjölkproduktion fungerar, hur mycket en ko äter och dricker, vilka träd vi har i skogen och vad de används till, säger Jens Gustafsson ordförande för LRFs kommungrupp i Falkenberg.

Även dessa elever fick möjlighet att klämma och känna på en traktor och de fick också lära sig vilka grödor som odlas på åkern och hur bonden sköter om grödorna med gödsling och kalkning. Till sist avslutades besöket med mjölk och bulle i skuggan som Arla var stolt sponsor till.

Clara Hyltbäck
regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se 
076-836 81 00